Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Logismarket

Logismarket je adresár firiem a produktov pre logistiku, skladovanie, obaly a priemyselné vybavenie, v ktorom je zastúpených 15 000 firiem, ktoré ponúkajú viac ako 196 000 priemyselných produktov.

Logismarket je styčný bod medzi dodávateľskými firmami, ktoré predstavujú svoj produktový katalóg a profesionálmi, ktorí potrebujú a hľadajú informácie najvyššej kvality.

Vďaka svojmu medzinárodnému charakteru je možno nájsť spoločnosti, ktoré ponúkajú svoje produkty aj v Benelux, Česká republike, Francúzsku, Španielsko, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Švajčiarsku, Taliansku, Veľkej Británii, Argentíne, Brazílii, Čile, Kolumbia, Mexiku a Peru.

prístup na stránky patrí vašu spoločnosť
Página inicial del Directorio industrial Logismarket