Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

Automatický príjem a výdaj. Vysoká efektivita. Trvalý prehľad o zásobách. Eliminácia chýb. Veľký výkon na priestore, ktorý je k dispozícii.

Miniload (automatizovaný zakladač krabíc) môže dosahovať výšku až 20 metrov v uličke o šírke len 800 mm.

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

12ba1041-4cb2-c613-24d2-4c75246b83ed

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

2e3730a9-499b-b0ac-f65b-f4f18fb4f607

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

1a7280d0-5204-d458-8e5c-1308c61b530c

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

a686c8c3-cb14-ea2c-b90a-e5e5842979d5

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

315ee82c-6f3f-3382-7a16-9ca3fbfad6f9

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

af6c93aa-deba-d9b5-70da-fad130d09a00

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

136a51b6-69d5-d50c-fda5-bd0f9fddc535

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

897af267-acb5-c7ce-a25d-f74bd755e7ee

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

67211507-2785-4ac5-da09-44e71b03355b

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

20aceaa8-5a74-dd89-f25f-fe466c230fb4

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

cd59ef18-a31c-e78e-9b89-79b63d38ee5b

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

fd0d4f23-8ae6-4f90-0234-f2700c64e16e

AS/RS for Boxes

ea67c556-f994-af07-67cc-dabe61419824

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

02a830df-f093-4edb-7389-729e2a3039b4

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

e56526ea-4b6c-6bc7-7e2e-a1d34d4aa056

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

18874552-fd08-e33e-1e20-fd6b07e0a4e7

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

b08f5409-497c-8eaa-3f7a-653f9e6523b1

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

880ebde2-8b97-b421-6e7b-fd2f06c1eba3

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

94e0177c-f43b-3a9b-3ec4-7d60255d3036

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

55073640-f756-a11e-e350-1b406bb3fe02

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

658aefc2-6d7c-caf7-439e-0d9889f6aad6

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

d9bb15ef-4f15-69cc-a7f0-ff38aa5f301d

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

b4fe34a8-7094-c1e7-6a48-74cc7a0be2f8

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

2b7c1667-6489-2442-1348-aab2cd174ea2

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

7e7c5164-67e9-08e6-04e6-e4f5894bf928

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

53574132-612f-1162-b2d6-f3db1a886dca

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

4d7288b7-d0cb-beea-f87b-e525178febe9

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

b08f1e56-30e2-e7bd-680d-e036e71ca8b2

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

1af83852-c329-1d41-7553-8f7c61876f6d

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

c96f41ec-9e82-6c17-5fd7-44aede580a1f

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

c05f95da-7220-7515-ee1a-cccb610fca1c

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

31d3451f-47cc-4618-d712-6c851a167656

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

5228ff96-2701-6083-a1ec-9d5dcc55d4f7

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

fc8ed309-5f82-96fe-fb20-4cc21e623fad

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

dd2b40dc-9ee2-77c1-345f-0e784364a8ec

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

23eb636e-a9bf-e0db-b943-69d56d81124d

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

7593da69-0296-f0db-dd19-5de37f677f99

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

ff4768bf-6cb8-113e-4101-0441c47d8664

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

ee8d63c7-1082-e4fb-08d4-5ccad050a8f4

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

511f6e13-5d32-8957-cfe2-9e1975c9cacd

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

cec08ea7-204d-511a-7aa0-1c0d9934f816

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

da3f601f-9bdc-2857-a722-d1753b6291a5

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

2b80c40e-5b1e-8747-ebfd-952e238a44b8

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

1839b6ff-226d-a025-1721-b722b6782b03

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

2eb306d6-22d3-137b-7083-e9c92fc91d4b

Zakladacie výťahy na krabice a prepravky

6a60a8b9-8714-2872-0c38-5a2317490c03

Štandardný systém pre automatizované krabicové, alebo zásuvkové sklady, ktorý zahŕňa v jednom produkte regály, strojné zariadenie - výťah a ovládací softvér skladu. Systém tvorí centrálnu uličku, v ktorej sa pohybuje prepravný výťah obsluhujúci dva rady regálov s krabicami alebo zásuvkami. V prednej časti systému je umiestnená manipulačná zóna tvorená riadiacim systémom a dopravníkmi, na ktoré prepravný výťah ukladá tovar odobraný z regálov. Dopravníky dopravia krabicu k operátorovi a po skončení práce ju vrátia na prepravný výťah, ktorý ju zasa umiestni na pôvodnú pozíciu. Celý systém riadi ovládací softvér, ktorý nielen dáva pokyny na presun jednotlivých prepraviek alebo krabíc, ale aj zaznamenáva pohyby materiálu v sklade a udržiava aktuálny stav inventáru v reálnom čase.

Výhody:

  • Sklad vybudovaný na princípe “produkt pre človeka”.
  • Automatizácia operácií pre príjem a výdaj produktov.
  • Neustále aktualizovaný stav skladu.
  • Vylúčenie chýb, ktoré vznikajú pri ručnej správe skladu.
  • Zvýšené využitie dostupného priestoru.
  • Maximálne pohodlie a jednoduchosť prístupu ku skladovaným krabiciam.

Spýtajte sa experta