Skupina Mecalux vo svete

El Grupo en el mundo

Výrobné strediská

Obchodná sieť

Technologické centra

Gliwice (POĽSKO)

Centrum pre výskum sťahovacích žeriavov.

Barcelona (ŠPANIELSKO)

Centrum pre výskum automatizovaných zariadení.

Gijón (ŠPANIELSKO)

Rozvoj produktov a softvéru pre riadenie skladov.

Chicago (USA)

Výskumné a vývojové centrum políc a štruktúr.

Výrobné strediská

Gliwice (POĽSKO)

53.500 m2

Barcelona (ŠPANIELSKO)

40.000 m2

Gijón (ŠPANIELSKO)

53.000 m2

Palencia (ŠPANIELSKO)

23.500 m2

Chicago (USA)

42.500 m2

Pontiac (USA)

44.600 m2

Sumter (USA)

23.200 m2

Tijuana (MEXIKO)

30.000 m2

Matamoros (MEXIKO)

13.800 m2

São Paulo (BRAZÍLIE)

27.000 m2

Buenos Aires (ARGENTINA)

21.000 m2

Firmy skupiny Mecalux

Esmena

Skupina Mecalux v decembri roku 2005 využíva možnosť kúpy 100% akcií spoločnosti Esmena, čím sa obe spoločnosti spájajú do jediného spoločného projektu. Ide sa o strategickú operáciu, ktorá dovoľuje konsolidáciu a rozšírenie ponuky produktov (obe spoločnosti sa dopĺňajú v otázke ponuky produktov a služieb) a zaručenie trhov ako v Latinskej Amerike, tak v Európe a USA. Výsledná Skupina sa stáva tretím dodávateľom všetkých skladovacích systémov na svetovej úrovni a so svojimi 8 výrobnými závodmi v 6 krajinách, obchodnou prítomnosťou v 16 krajinách a viac ako 3 000 zamestnancami si získava veľmi výhodnú pozíciu na všetkých trhoch.

Interlake

V marci 2009 realizoval MECALUX nákup aktív spoločností UFC Interlake Holding Co., United Fixtures Company, Inc., Interlake Material Handling, Inc. a Conca-Tellus Inc. Týmto nákupom Mecalux získal 4 závody, ktoré, spolu s dvoma existujúcimi prevádzkovými závodmi v tejto oblasti (Chicago, Mexiko), prispeli k účinnému pokrytiu celého územia Spojených štátov a Mexika. Touto operáciou skupina Grupo MECALUX zvýšila svoj aktuálny počet výrobných závodov z 8 na celkovo 12 a stala sa tak jedným zo svetových lídrov v sektore skladovania, čo sa týka kapacity a zároveň technológie. UFC Interlake Holding Co. bola historicky vedúcou spoločnosťou na americkom trhu svojim obratom a tiež technológiou. MECALUX vďaka tejto príležitosti získala bázu zákazníkov UFC Interlake Holding Co., kde sa nachádza väčšina spoločností Spojených štátov. To umožní MECALUXU rozvoj na americkom trhu a príležitosť ponúknuť tie najlepšie služby týmto zákazníkom aj na ostatných medzinárodných trhoch.