Skupina Mecalux vo svete

Skupina Mecalux vo svete

Výrobné strediská

Obchodná sieť

Centrá robotiky a automatizačnej techniky

Gliwice (POĽSKO)

Centrum pre výskum sťahovacích žeriavov.

Barcelona (ŠPANIELSKO)

Centrum pre výskum automatizovaných zariadení.

Gijón (ŠPANIELSKO)

Vývoj robotických produktov.

Chicago (USA)

Výskumné a vývojové centrum políc a štruktúr.

Technologické centrá vývoja softvéru

Gijón (ŠPANIELSKO)

Vývoj softvéru na riadenie skladu.

Salamanca (ŠPANIELSKO)

Venuje sa výlučne vývoju softvérových riešení.

Badajoz (ŠPANIELSKO)

Výskumné centrum softvéru na riadenie skladu.

Výrobné strediská

Gliwice (POĽSKO)

53.500 m²

Barcelona (ŠPANIELSKO)

40.000 m²

Hospitalet de Llobregat (ŠPANIELSKO)

8.900 m²

Gijón (ŠPANIELSKO)

53.000 m²

Palencia (ŠPANIELSKO)

35.500 m²

Chicago (USA)

54.500 m²

Pontiac (USA)

44.600 m²

Sumter (USA)

23.200 m²

Tijuana (MEXIKO)

42.000 m²

Matamoros (MEXIKO)

32.600 m²

São Paulo (BRAZÍLIE)

27.000 m²

Buenos Aires (ARGENTINA)

21.000 m²

Firmy skupiny Mecalux

Esmena

Skupina Mecalux v decembri roku 2005 využíva možnosť kúpy 100% akcií spoločnosti Esmena, čím sa obe spoločnosti spájajú do jediného spoločného projektu. Ide sa o strategickú operáciu, ktorá dovoľuje konsolidáciu a rozšírenie ponuky produktov (obe spoločnosti sa dopĺňajú v otázke ponuky produktov a služieb) a zaručenie trhov ako v Latinskej Amerike, tak v Európe a USA. Výsledná Skupina sa stáva tretím dodávateľom všetkých skladovacích systémov na svetovej úrovni a so svojimi 8 výrobnými závodmi v 6 krajinách, obchodnou prítomnosťou v 16 krajinách a viac ako 3 000 zamestnancami si získava veľmi výhodnú pozíciu na všetkých trhoch.

Interlake

V marci 2009 realizoval MECALUX nákup aktív spoločností UFC Interlake Holding Co., United Fixtures Company, Inc., Interlake Material Handling, Inc. a Conca-Tellus Inc. Týmto nákupom Mecalux získal 4 závody, ktoré, spolu s dvoma existujúcimi prevádzkovými závodmi v tejto oblasti (Chicago, Mexiko), prispeli k účinnému pokrytiu celého územia Spojených štátov a Mexika. Touto operáciou skupina Grupo MECALUX zvýšila svoj aktuálny počet výrobných závodov z 8 na celkovo 12 a stala sa tak jedným zo svetových lídrov v sektore skladovania, čo sa týka kapacity a zároveň technológie. UFC Interlake Holding Co. bola historicky vedúcou spoločnosťou na americkom trhu svojim obratom a tiež technológiou. MECALUX vďaka tejto príležitosti získala bázu zákazníkov UFC Interlake Holding Co., kde sa nachádza väčšina spoločností Spojených štátov. To umožní MECALUXU rozvoj na americkom trhu a príležitosť ponúknuť tie najlepšie služby týmto zákazníkom aj na ostatných medzinárodných trhoch.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: