Skupina Mecalux vo svete


Skupina Mecalux vo svete   Výrobné strediská   Obchodná sieť

Technologické centra

 • Technologické centra Mecalux Barcelona

  Barcelona (ŠPANIELSKO)
  Centrum pre výskum automatizovaných zariadení.

 • Technologické centra Mecalux Gijón

  Gijón (ŠPANIELSKO)
  Rozvoj produktov a softvéru pre riadenie skladov.

 • Technologické centra Mecalux Cornellà

  Chicago (USA)
  Výskumné a vývojové centrum políc a štruktúr.

 • Technologické centra Mecalux Gliwice

  Gliwice (POĽSKO)
  Centrum pre výskum sťahovacích žeriavov.

Výrobné strediská

 • Výrobné strediská Mecalux - Barcelona

  Barcelona (ŠPANIELSKO) - 40.000m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Gijón

  Gijón (ŠPANIELSKO) - 53.000m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Palencia

  Palencia (ŠPANIELSKO) - 23.500m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Gliwice (POĽSKO)

  Gliwice (POĽSKO) - 53.500m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Chicago (USA)

  Chicago (USA) - 42.500m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Pontiac (USA)

  Pontiac (USA) - 44.600m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Sumter (USA)

  Sumter (USA) - 23.200m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Tijuana (MEXIKO)

  Tijuana (MEXIKO) - 30.000m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Matamoros (MEXIKO)

  Matamoros (MEXIKO) - 13.800m2

 • Výrobné strediská Mecalux - São Paulo (BRAZÍLIE)

  São Paulo (BRAZÍLIE) - 27.000m2

 • Výrobné strediská Mecalux - Buenos Aires (ARGENTINA)

  Buenos Aires (ARGENTINA) - 21.000m2

Firmy skupiny Mecalux

Logo Esmena

Skupina Mecalux v decembri roku 2005 využíva možnosť kúpy 100% akcií spoločnosti Esmena, čím sa obe spoločnosti spájajú do jediného spoločného projektu. Ide sa o strategickú operáciu, ktorá dovoľuje konsolidáciu a rozšírenie ponuky produktov (obe spoločnosti sa dopĺňajú v otázke ponuky produktov a služieb) a zaručenie trhov ako v Latinskej Amerike, tak v Európe a USA. Výsledná Skupina sa stáva tretím dodávateľom všetkých skladovacích systémov na svetovej úrovni a so svojimi 8 výrobnými závodmi v 6 krajinách, obchodnou prítomnosťou v 16 krajinách a viac ako 3 000 zamestnancami si získava veľmi výhodnú pozíciu na všetkých trhoch. Čítať viac →Čítať menej ←

Logotipo de Interlake

V marci 2009 realizoval MECALUX nákup aktív spoločností UFC Interlake Holding Co., United Fixtures Company, Inc., Interlake Material Handling, Inc. a Conca-Tellus Inc. Týmto nákupom Mecalux získal 4 závody, ktoré, spolu s dvoma existujúcimi prevádzkovými závodmi v tejto oblasti (Chicago, Mexiko), prispeli k účinnému pokrytiu celého územia Spojených štátov a Mexika. Touto operáciou skupina Grupo MECALUX zvýšila svoj aktuálny počet výrobných závodov z 8 na celkovo 12 a stala sa tak jedným zo svetových lídrov v sektore skladovania, čo sa týka kapacity a zároveň technológie. UFC Interlake Holding Co. bola historicky vedúcou spoločnosťou na americkom trhu svojim obratom a tiež technológiou. MECALUX vďaka tejto príležitosti získala bázu zákazníkov UFC Interlake Holding Co., kde sa nachádza väčšina spoločností Spojených štátov. To umožní MECALUXU rozvoj na americkom trhu a príležitosť ponúknuť tie najlepšie služby týmto zákazníkom aj na ostatných medzinárodných trhoch. Čítať viac →Čítať menej ←