Životné prostredie

Systém environmentálného managementu

Vedenie našej spoločnosti si je vedomé, že činnosť spojená so spracovaním našich produktov môže mať dôsledky na životné prostredie.

Keďže naše primárne suroviny pochádzajú z prírodných zdrojov, je v našom záujme rešpektovať životné prostredie.

Aplikácia Systému environmentálneho manažmentu na všetky procesy zaručuje, že organizácia výrobných a technických procesov, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, je plánovaná, riadená a kontrolovaná, aby spĺňala stanovené požiadavky.

Enviromentálné štandardy

Zvolený Systém pre ochranu životného prostredia je založený na požiadavkách Normy UNE-EN-ISO-14.001:2015. Existuje možnosť kontroly jej plnenia na základe objektívnych dôkazov.

Prostredníctvom tohto verejného vyhlásenia vyjadruje Generálne Riaditeľstvo spoločnosti svoj záväzok k plneniu prijatých a dohodnutých požiadaviek.

Navyše vyžaduje od všetkých svojich zamestnancov, ktorých sa správa životného prostredia v ich činnosti priamo alebo nepriamo týka, aby pracovali v súlade s predpismi Systému, a aby sme tak mohli zabezpečiť, že produkty a služby MECALUX spĺňajú podmienky, ktoré vychádzajú z environmentálnej politiky

Enviromentálny záväzok

Mecalux bude:

  • Plniť platnú legislatívu a ostatné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia.
  • Informovať a zapájať svojich zamestnancov.

Systém environmentálného managementu

Plnenia našich záväzkov v praxi:

  • Informovať všetkých zamestnancov a dodávateľov o obsahu tejto politiky životného prostredia.
  • Využívať analýzy a optimalizácie, s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania.
  • Kontrolovať plnenie legislatívy a ďalších požiadaviek.
  • Zlepšovať správu odpadov a emisií.
  • Upozorňovať na túto tému všetkých zamestnancov, ktorých činnosť má zásadný vplyv na životné prostredie.
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: