Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Životné prostredie

Systém environmentálného managementu

Vedenie našej spoločnosti si je vedomé, že činnosť spojená so spracovaním našich produktov môže mať dôsledky na životné prostredie.

Keďže naše primárne suroviny pochádzajú z prírodných zdrojov, je v našom záujme rešpektovať životné prostredie.

Aplikácia Systému environmentálneho manažmentu na všetky procesy zaručuje, že organizácia výrobných a technických procesov, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie, je plánovaná, riadená a kontrolovaná, aby spĺňala stanovené požiadavky.

Enviromentálné štandardy

Zvolený Systém pre ochranu životného prostredia je založený na požiadavkách Normy UNE-EN-ISO-14.001:2015. Existuje možnosť kontroly jej plnenia na základe objektívnych dôkazov.

Prostredníctvom tohto verejného vyhlásenia vyjadruje Generálne Riaditeľstvo spoločnosti svoj záväzok k plneniu prijatých a dohodnutých požiadaviek.

Navyše vyžaduje od všetkých svojich zamestnancov, ktorých sa správa životného prostredia v ich činnosti priamo alebo nepriamo týka, aby pracovali v súlade s predpismi Systému, a aby sme tak mohli zabezpečiť, že produkty a služby MECALUX spĺňajú podmienky, ktoré vychádzajú z environmentálnej politiky

Enviromentálny záväzok

Mecalux bude:

  • Plniť platnú legislatívu a ostatné požiadavky týkajúce sa ochrany životného prostredia.
  • Informovať a zapájať svojich zamestnancov.

Systém environmentálného managementu

Plnenia našich záväzkov v praxi:

  • Informovať všetkých zamestnancov a dodávateľov o obsahu tejto politiky životného prostredia.
  • Využívať analýzy a optimalizácie, s cieľom dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania.
  • Kontrolovať plnenie legislatívy a ďalších požiadaviek.
  • Zlepšovať správu odpadov a emisií.
  • Upozorňovať na túto tému všetkých zamestnancov, ktorých činnosť má zásadný vplyv na životné prostredie.