Predstavenie spoločnosti

 

Mecalux je jednou z vedúcich firiem na trhu skladových systémov. Činnosť firmy spočíva v dizajne, výrobe, v obchodovaní a ponuke služieb súvisiacich so skladovými regálmi, automatickými skladmi a ďalšími skladovými prvkami. Mecalux je jednotkou na španielskom trhu a je jedným z popredných svetových hráčov na trhu so skladovými systémami. Naše skladové systémy dodávame do viac ako 70 krajín na svete.

Prvenstvo spoločnosti sa zakladá na využití najmodernejších priemyselných technológií a na rozsiahlej distribučnej sieti v Španielsku, Francúzsku, Portugalsku, Taliansku, Nemecku, Slovensku, Belgicku, Holandsko, Veľkej Británii, Poľsku, Českej republike, Argentíne, Uruguaj, Peru, Brazílie, Čile, Panama, Mexiku, Kanada, Turecko a USA.

Skupina má k dispozícii jedenásť výrobných stredísk: v Španielsku (Barcelona, Gijón a Palencia), Poľsku (Gliwice), USA (Chicago, Sumter a Pontiac), Mexiku (Tijuana a Matamoro), Brazílii (Sao Paulo) a Argentíne (Buenos Aires), ktoré sú strategicky umiestnené tak, aby mohla ponúknuť rýchlu a efektívnu službu na svojom aktuálnom i potenciálnom trhu.

Otvorenie nových pobočiek, rozšírenie obchodných a distribučných sietí, prostriedky vynaložené na výskum a vývoj, divízia automatizovaného skladovanie a logistický portál Logismarket sú zdroje rastu a rozvoja Skupiny Mecalux. To všetko sa odráža už 55 rokov na kvalitných produktoch a svedomitej službe klientom.

Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: