Automatické riešenie Pallet Shuttle

Automatické riešenie Pallet Shuttle

Kompaktný automatický systém skladovania paliet, ktorý používa automatické riešenie Pallet Shuttle, alebo elektrický vozík, a automatické systémy na zvýšenie kapacity a produktivity skladu.

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku

Produkt

Automatické riešenie Pallet Shuttle: v jednote je sila

Tento systém zahŕňa začlenenie automatických systémov do procesov údržby kompaktných skladov, ktoré spoločnostiam uľahčujú diferenciáciu ponuky produktov a služieb vďaka zníženiu nákladovzvýšeniu výhod logistického reťazca.

Pri tomto riešení skladovania sa vysokozdvižné vozíky nahrádzajú paletovými žeriavmi alebo kyvadlovými vozíkmi, ktoré vo svojej kolíske prepravujú Pallet Shuttle a náklad. Vozík vstupuje do skladovacích kanálov a umiestňuje každú z paliet do najhlbšieho voľného priestoru. To všetko podľa príkazov spustených softvérom na riadenie skladov Easy WMS.

Stručne povedané, automatické riešenie je výsledkom zlúčenia optimalizácie skladovacej kapacity kompaktných systémov so skrátením času, ktorý je potrebný pri každej prevádzke automatických systémov.

Nahoru

Výhody

Spojenie všetkých výhod kompaktnosti a automatizácie

 • Maximálna úspora miesta v kompaktných systémoch so skladovacími kanálmi až do hĺbky 40 metrov a regálmi vysokými viac ako 40 metrov.
 • Rýchly pohyb elektrického vozíka, ktorý skracuje čas nakladania a expedovania tovaru.
 • Veľký nárast počtu cyklov za hodinu v porovnaní s inými systémami skladovania.
 • Systém „produkt k človeku“, takže náklad sa automaticky presunie do zberných staníc.
 • Superkondenzátory vo vozíku sa automaticky dobíjajú, keď sú na palube paletového žeriava alebo kyvadlového vozíka, takže vozík je vždy pripravený.
 • Úspora nákladov na manipulačné zariadenia, skladové priestory, personál a energiu (najmä v chladiarňach).
 • Systém, ktorý umožňuje rôzne konfigurácie v závislosti od počtu jednotiek, počtu paliet a pohybov požadovaných v každom prípade.
 • Kompaktné automatické sklady s riešením Pallet Shuttle ponúkajú absolútnu bezpečnosť pracovníkov, nákladu a samotného zariadenia.
Nahoru

Aplikácie

Automatické riešenie Pallet Shuttle: ideálne riešenie na intenzívnu cirkuláciu výrobkov

Inštalácia kompaktného automatického skladu s riešením Pallet Shuttle je zvlášť vhodná v prípadoch, keď potrebné dosiahnuť výrazné zvýšenie produktivity, a preto je potrebné premiestniť zvýšený počet paliet za hodinu.

Vo všeobecnosti je toto riešenie primerané v týchto prípadoch:

 • Na skladovanie paletizovaných jednotiek s vysokou hustotou a rozsiahlym skladovaním výrobkov.
 • Pre sklady so strednou alebo vysokou spotrebou jednotiek alebo s veľkým počtom paliet.
 • Zariadenia, kde sa vyžadujú veľmi vysoké výnosy s vysokou rotáciou výrobkov a kde je nevyhnutné maximálne využitie priestoru.
 • Chladiarenské komory, objem, ktorý je potrebné schladiť, sa zníži, s následnou úsporou nákladov na energiu, okrem zbytočnej prítomnosti obsluhy v prostredí s nízkymi teplotami, čo značne zvyšuje počet pohybov.
 • Rezervný dočasný sklad.
 • Ideálne pre hlboké regály s rozsiahlym nakladaním a vykladaním toho istého výrobku.
Automatický systém Pallet Shuttle je ideálny pre výrobky s veľkou spotrebou.
Nahoru

Varianty

Kompaktný automatický sklad s riešením Pallet Shuttle

V automatických zariadeniach s riešením Pallet Shuttle sa vysokozdvižný vozík nahrádza automatickou manipulačnou technikou, paletovými žeriavmi alebo kyvadlovými vozíkmi. Tým sa dosiahne výrazné skrátenie času potrebného pri každej operácii.

Voľba manipulačného zariadenia bude závisieť od počtu pohybov pri nakladaní a vykladaní, počtu jednotiek a počtu paliet na jednotku alebo dávku. Zásadný rozdiel medzi týmito dvoma systémami spočíva v potenciálnom počte paliet, ktoré je riešenie schopné premiestniť s kyvadlovými vozíkmi v porovnaní s paletovými žeriavmi, pretože toto množstvo sa násobí počtom úrovní zariadenia.

 • Automatické riešenie Pallet Shuttle s paletovým žeriavom

  Paletový žeriav je zodpovedný za vykonávanie pohybov zo vstupnej a výstupnej stanice skladu do ktoréhokoľvek skladovacieho kanála. Riešenie Pallet Shuttle je zodpovedné za presun paliet z kolísky paletového žeriava na svoje miesto v príslušnom kanáli.

  Spravidla sa inštalujú dva bloky skladovacích regálov dohromady, jeden na každú stranu pracovnej uličky. Táto konfigurácia umožňuje väčšiu kapacitu, pretože hlavná ulička má menšie rozmery (do 1 600 mm). Na druhej strane, použitie paletových žeriavov umožňuje, aby sklad mohol presahovať výšku 40 m.

  Okrem väčšej kapacity umožňuje tento systém vďaka integrácii riadiaceho systému Easy WMS väčší počet cyklov za hodinudokonalú kontrolu zásob a tiež všetkých pohybov, ktoré sa v sklade vykonávajú, čím sa zvyšuje produktivita.

 • Automatické riešenie Pallet Shuttle s kyvadlovými vozíkmi

  V tomto riešení sa inštaluje konštrukcia ako dráha s vodiacimi koľajnicami, ktorá umožňuje pohyb kyvadlového vozíka pre každú úroveň. Rovnako ako pri paletových žeriavoch sa zvyčajne inštalujú dva bloky skladovacích regálov dohromady, jeden na každej strane pracovnej uličky.

  Kyvadlový vozík je paletový dopravník, ktorý sa nepohybuje súvisle a cirkuluje po koľajniciach priamym smerom, a presúva tovar v sklade z jedného bodu do druhého. Na druhej strane disponuje ďalším prepravným prvkom na palube, kde sa nachádza riešenie Pallet Shuttle s reťazami na ťahanie paliet. Na komunikáciu medzi rôznymi úrovňami, ktoré tvoria zariadenie, sa používajú výťahy, ktoré vykonávajú pohyby vo výškach.

  Celá správa a automatické riadenie s kritériami prevádzky, umiestnenia, priradenia, prípravy a pod. sa vykonávajú prostredníctvom softvéru na riadenie skladu Easy WMS.

  Pri zariadeniach s kyvadlovými vozíkmi sa počet pohybov alebo cyklov za hodinu násobí počtom úrovní, ktorými sklad disponuje. Je to najefektívnejší kompaktný systém skladovania, keď je potrebné kombinovať vysokú kapacitu s veľkým počtom pohybov.

Nahoru

Technické údaje

Šírka palety 1.200 mm
Hĺbka palety 800 / 1.000 / 1.200 mm
Nosnosť Do 1 500 kg
Ruedas 8
Rýchlosť jazdy bez nákladu V bežnom prostredí: 110 m/min / V chlade: 76 m/min
Rýchlosť jazdy s nákladom 70 m/min
Čas zdvihu 2 s
Prevádzková teplota V bežnom prostredí: od 5 do 45 ºC / V chlade: od –30 do 5 ºC
Batéria Superkondenzátory
Nahoru

Galéria

Automatický Pallet Shuttle (APS) zaručuje maximálnu efektivitu systémov kompaktného skladovania
Vozík Pallet Shuttle vojde do skladovacích kanálov, aby zhustil palety
S pomocou zakladacieho výťahu môže APS pracovať v rôznych výškach
V automatizovaných skladoch je APS ideálnym systémom na automatizáciu nakládky a vykládky paliet
Systém Pallet Shuttle zaručuje maximálne využitie priestoru vo veľmi vysokých regáloch
APS zaujme pozíciu v skladovacom kanáli a umiestni palety do najbližšej medzery na vyloženie
Tento robot zaručuje využitie kapacity regálov hlbokých do 40 m
Automatické vozíky môžu uniesť maximálnu záťaž do 1500 kg
Elektrické vozíky majú zabudovanú lítiovú batériu, zamedzuje sa tým použitiu kabeláže
Vozíky Pallet Shuttle disponujú bezpečnostnými prvkami akými sú, okrem iného, prvok na centrovanie paliet alebo koľajnicové zarážky
Údržba systému Pallet Shuttle so zakladacím výťahom je vďaka jeho elektrickej skrini jednoduchá
SGA Mecalux, EASY WMS, spravuje úlohy automatického systému Pallet Shuttle
V skladoch s malou rotáciou produktov nie je potrebný jeden vozík na každú úroveň, stačí mať jeden špeciálný výťah, ktorý ich podľa potreby umiestni
Automatické vozíky zvyknú byť prepojené s inými automatickými prepravnými systémami ako dopravníkmi
Skladovací kanál musí byť prispôsobený tak, aby Pallet Shuttle mohol vojsť na každú koľaj
Automatický vozík má viacero bezpečnostných prvkov ako skener alebo detektor paliet
Kombinácia zakladacieho žeriavu a APS maximalizuje skladovaciu kapacitu, takže je potrebná iba malá ulička
Dva zakladacie výťahy s automatickými vozíkmi, spolu s EASY WMS, zaručujú úplnú automatizáciu skladu, vrátane skladov s rýchlou rotáciou produktov
Zakladací žeriav je zodpovedný za riadenie automatického vozíka až do skladovacieho kanálu, kde sa nachádza tovar
Automatický systém Pallet Shuttle sa môže prispôsobiť nízkym skladom
Spojenie zakladacieho výťahu a APS optimalizuje skladovaciu kapacitu vo vysokých inštaláciách
Automatický vozík Pallet Shuttle je vhodný na palety s rôznymi manipulačnými jednotkami
Systém Pallet Shuttle so zakladacím žeriavom je efektívny pre výrobky z rôznych sektorov a priemyslov
Pre využitie skladového priestoru sa v kompaktných regáloch s Pallet Shuttle môže spodná úroveň určiť na dynamický picking
Kombinácia posúvača a APS zaručuje veľkú kapacitu skladovania a vysoký počet cyklov
Automatické systémy ako APS sú ideálne pre chladiace komory, keďže sú úplne odolné voči podmienkam vonkajšieho prostredia
Kombinovať automatické systémy s voľne stojacou štruktúrou optimalizuje kapacitu skladovej inštalácie
Posúvač vsunie APS na koľaj, aby usporiadal palety iba jednou akciou
Posúvač je zodpovedný za vsunutie automatického vozíka do všetkých skladových uličiek
Výťahy pre automatické vozíky sa bežne používajú na automatizáciu procesov bez potreby použitia zakladacieho žeriavu
Pre zaručenie bezpečnosti a fungovania systému má posúvač svoje poschodie na údržbu
Posúvače fungujú nezávisle od seba, čo zvyšuje pohyb tovarov v sklade
Systémy skladovania APS s posúvačom sú vybavené bezpečnostnými prvkami, aby operátori kontrolovali príslušné fungovanie operácií
Systém Pallet Shuttle disponuje viacerými bezpečnostnými prvkami, ako napríklad prístupovými plošinami
Inštalácia systému APS môže optimalizovať nízke sklady
V inštaláciách s veľkou kapacitou sa automatické vozíky ustálili ako najefektívnejší systém riadenia skladov
Automatické Pallet Shuttle zaručujú zníženie energetických výdavkov v skladoch s chladiacimi komorami
Prostredníctvom uličky s posúvačom môže Pallet Shuttle pracovať v rôznych moduloch jedného skladu
Pre dosiahnutie úplnej automatizácie skladu sa systém Pallet Shuttle môže kombinovať s vozíkmi AGV

Spýtajte sa experta +421 233 006 785

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku