Automatické riešenie Pallet Shuttle

Automatické riešenie Pallet Shuttle

Kompaktný automatický systém skladovania paliet, ktorý používa automatické riešenie Pallet Shuttle, alebo elektrický vozík, a automatické systémy na zvýšenie kapacity a produktivity skladu.

Produkt

Automatické riešenie Pallet Shuttle: v jednote je sila

Tento systém zahŕňa začlenenie automatických systémov do procesov údržby kompaktných skladov, ktoré spoločnostiam uľahčujú diferenciáciu ponuky produktov a služieb vďaka zníženiu nákladovzvýšeniu výhod logistického reťazca.

Pri tomto riešení skladovania sa vysokozdvižné vozíky nahrádzajú paletovými žeriavmi alebo kyvadlovými vozíkmi, ktoré vo svojej kolíske prepravujú Pallet Shuttle a náklad. Vozík vstupuje do skladovacích kanálov a umiestňuje každú z paliet do najhlbšieho voľného priestoru. To všetko podľa príkazov spustených softvérom na riadenie skladov Easy WMS.

Stručne povedané, automatické riešenie je výsledkom zlúčenia optimalizácie skladovacej kapacity kompaktných systémov so skrátením času, ktorý je potrebný pri každej prevádzke automatických systémov.

Výhody

Spojenie všetkých výhod kompaktnosti a automatizácie

  • Maximálna úspora miesta v kompaktných systémoch so skladovacími kanálmi až do hĺbky 40 metrov a regálmi vysokými viac ako 40 metrov.
  • Rýchly pohyb elektrického vozíka, ktorý skracuje čas nakladania a expedovania tovaru.
  • Veľký nárast počtu cyklov za hodinu v porovnaní s inými systémami skladovania.
  • Systém „produkt k človeku“, takže náklad sa automaticky presunie do zberných staníc.
  • Superkondenzátory vo vozíku sa automaticky dobíjajú, keď sú na palube paletového žeriava alebo kyvadlového vozíka, takže vozík je vždy pripravený.
  • Úspora nákladov na manipulačné zariadenia, skladové priestory, personál a energiu (najmä v chladiarňach).
  • Systém, ktorý umožňuje rôzne konfigurácie v závislosti od počtu jednotiek, počtu paliet a pohybov požadovaných v každom prípade.
  • Kompaktné automatické sklady s riešením Pallet Shuttle ponúkajú absolútnu bezpečnosť pracovníkov, nákladu a samotného zariadenia.

Aplikácie

Automatické riešenie Pallet Shuttle: ideálne riešenie na intenzívnu cirkuláciu výrobkov

Inštalácia kompaktného automatického skladu s riešením Pallet Shuttle je zvlášť vhodná v prípadoch, keď potrebné dosiahnuť výrazné zvýšenie produktivity, a preto je potrebné premiestniť zvýšený počet paliet za hodinu.

Vo všeobecnosti je toto riešenie primerané v týchto prípadoch:

Na skladovanie paletizovaných jednotiek s vysokou hustotou a rozsiahlym skladovaním výrobkov.

Pre sklady so strednou alebo vysokou spotrebou jednotiek alebo s veľkým počtom paliet.

Zariadenia, kde sa vyžadujú veľmi vysoké výnosy s vysokou rotáciou výrobkov a kde je nevyhnutné maximálne využitie priestoru.

Chladiarenské komory, objem, ktorý je potrebné schladiť, sa zníži, s následnou úsporou nákladov na energiu, okrem zbytočnej prítomnosti obsluhy v prostredí s nízkymi teplotami, čo značne zvyšuje počet pohybov.

Rezervný dočasný sklad.

Ideálne pre hlboké regály s rozsiahlym nakladaním a vykladaním toho istého výrobku.

Vozík Pallet Shuttle vojde do skladovacích kanálov, aby zhustil palety

Varianty

Kompaktný automatický sklad s riešením Pallet Shuttle

V automatických zariadeniach s riešením Pallet Shuttle sa vysokozdvižný vozík nahrádza automatickou manipulačnou technikou, paletovými žeriavmi alebo kyvadlovými vozíkmi. Tým sa dosiahne výrazné skrátenie času potrebného pri každej operácii.

Voľba manipulačného zariadenia bude závisieť od počtu pohybov pri nakladaní a vykladaní, počtu jednotiek a počtu paliet na jednotku alebo dávku. Zásadný rozdiel medzi týmito dvoma systémami spočíva v potenciálnom počte paliet, ktoré je riešenie schopné premiestniť s kyvadlovými vozíkmi v porovnaní s paletovými žeriavmi, pretože toto množstvo sa násobí počtom úrovní zariadenia.

Technické údaje

Šírka palety 1.200 mm
Hĺbka palety 800 / 1.000 / 1.200 mm
Nosnosť Do 1 500 kg
Ruedas 8
Rýchlosť jazdy bez nákladu V bežnom prostredí: 110 m/min / V chlade: 76 m/min
Rýchlosť jazdy s nákladom 70 m/min
Čas zdvihu 2 s
Prevádzková teplota V bežnom prostredí: od 5 do 45 ºC / V chlade: od –30 do 5 ºC
Batéria Superkondenzátory
APS zaujme pozíciu v skladovacom kanáli a umiestni palety do najbližšej medzery na vyloženie

Spýtajte sa experta