Samonosné sklady

Samonosné sklady

Optimálne riešenie pre skladovanie vo vysokých výškach maximálne využívajúce dostupnú plochu. Môže byť využité spoločne s konvenčnými alebo automatizovanými systémami.

Inžinierske práce - regály tvorí súčasť stavebného systému budovy.

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku

Veľké stavebné diela v ktorých samotné regály tvoria časť konštrukcie budovy spolu s bočnými stenami a strechou. Regály nenesú len samotné bremeno uloženého tovaru a najrôznejších prvkov stavby, ale znášajú aj nárazy manipulačných prostriedkov a vonkajšie vplyvy ako vietor, hmotnosť napadaného snehu, seizmické pohyby atď.

Navyše výška týchto skladov je obmedzená len miestnymi predpismi alebo pracovnou výškou vysokozdvižných vozíkov a zdvíhacích plošín. V súčasnosti je možné budovať sklady vysoké až 40m.

Výhody

  • Skladovanie do veľkej výšky, maximálne využitie danej plochy.
  • Umožňujú skladovanie tovarov rôznej povahy.
  • Možnosť využitia konvenčných, alebo automatizovaných systémov.

Spýtajte sa experta +421 233 006 785

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku