Samonosné sklady

Samonosné sklady

Optimálne riešenie pre skladovanie vo vysokých výškach maximálne využívajúce dostupnú plochu. Môže byť využité spoločne s konvenčnými alebo automatizovanými systémami.

Inžinierske práce - regály tvorí súčasť stavebného systému budovy.

Samonosné sklady

710c4c78-6737-b406-1fbb-6b7caf5f1734

Samonosné sklady

90a16cca-8381-8b6b-1394-ab02e4134994

Samonosné sklady

76aff0dd-75fd-bc7d-0fb1-04b9f79ccff3

Samonosné sklady

099b29ec-4f18-8c91-d4d4-4cb1963a5df4

Samonosné sklady

0a21fad6-ab37-8ec2-9952-6d7f379d82fc

Samonosné sklady

db58d019-a186-56db-63a3-38e1c4744128

Samonosné sklady

01b67208-9c00-3da7-546f-473388ef4d4d

Samonosné sklady

d3b8df9e-8460-b2c5-b611-49e65bbdf285

Samonosné sklady

fe5f6f4f-5c81-ae8f-339f-d2a02b3f8f21

Samonosné sklady

f3cfdce8-f680-efca-4f89-102cb22e5d75

Samonosné sklady

b2e0af05-4295-c40a-80c6-2fc6326c30af

Samonosné sklady

efe703f0-b2a3-af22-2eab-51f6775dfd16

Samonosné sklady

0b0ae832-1c9e-f0de-b233-986e02ace790

Samonosné sklady

c1ce5b23-053f-4c16-0bd9-3b9da9987bc3

Veľké stavebné diela v ktorých samotné regály tvoria časť konštrukcie budovy spolu s bočnými stenami a strechou. Regály nenesú len samotné bremeno uloženého tovaru a najrôznejších prvkov stavby, ale znášajú aj nárazy manipulačných prostriedkov a vonkajšie vplyvy ako vietor, hmotnosť napadaného snehu, seizmické pohyby atď.

Navyše výška týchto skladov je obmedzená len miestnymi predpismi alebo pracovnou výškou vysokozdvižných vozíkov a zdvíhacích plošín. V súčasnosti je možné budovať sklady vysoké až 40m.

Výhody

  • Skladovanie do veľkej výšky, maximálne využitie danej plochy.
  • Umožňujú skladovanie tovarov rôznej povahy.
  • Možnosť využitia konvenčných, alebo automatizovaných systémov.

Spýtajte sa experta