Vjazdové regály (drive-in)

Vjazdové regály (drive-in)

Regály s vysokou hustotou založené na princípe ukladania podľa akumulácie. Navrhnuté na skladovanie homogénneho tovaru a maximálne využitie dostupného priestoru.

Produkt

Vjazdový/prejazdový regálový systém: ideálny pre sklady s homogénnym tovarom a veľkým počtom paliet na SKU

Vjazdové regály sú najjednoduchšou a najdostupnejšou metódou skladovania s vysokou hustotou. Pozostáva z viacerých regálov so sériou pruhov prístupných vysokozdvižnými vozíkmi na ukladanie alebo vyberanie paliet. V porovnaní s konvenčnými paletovými regálmi toto riešenie výrazne zvyšuje skladovaciu kapacitu.

Tieto regály môžu mať dve konfigurácie: drive in (palety sa nakladajú a vykladajú z tej istej pracovnej uličky) alebo prejazdové (palety sa nakladajú cez prednú uličku a vykladajú cez zadnú uličku).

Vjazdové regály zvyšujú kapacitu skladu

Výhody vjazdových regálov

  • Maximálne využitie priestoru: výborne využíva dostupnú plochu aj výšku, čím zvyšuje skladovaciu kapacitu v porovnaní s bežnými paletovými regálmi.
  • Jednoduchý a ekonomický: je to najjednoduchší skladový systém s vysokou hustotou a vyžaduje si najnižšie investície.
  • Konfigurovateľný: hĺbku a výšku tohto regálu je možné prispôsobiť potrebám každého zákazníka a vlastnostiam manipulovaného tovaru.
  • Jedna alebo dve uličky: toto riešenie je možné použiť len s jednou uličkou (nakladanie a vykladanie spredu) alebo s dvoma (nakladanie vpredu, vykladanie zozadu).
  • Vodiace prvky: Vjazdové regály Mecalux obsahujú príslušenstvo, ktoré uľahčuje pohyb vysokozdvižného vozíka a správne umiestnenie paliet.
  • Úspora energie: menší pôdorys zmenšuje plochu, ktorá sa má chladiť v chladiarenských a mraziarenských skladoch.
  • Jednoduchá správa zásob: v každom pruhu je uložená jedna SKU, čo zjednodušuje kontrolu zásob.
  • Rôzne typy paliet: tento regál môže pojať palety rôznych hmotností a rozmerov.
Hlavnou výhodou vjazdových regálov je optimalizácia priestoru

Vjazdové drive in regály skvele využili náš dostupný priestor a výrazne zvýšili našu skladovaciu kapacitu

Ivan Bohigas Vedúci prevádzky
Selvafil
(Maçanet de la Selva, Španielsko)

Aplikácie vjazdových regálov

Ideálne pre sklady s malým počtom jednotiek SKU a veľkým množstvom paliet

Vjazdové regály sú ideálne pre spoločnosti, ktoré spravujú homogénne SKU s veľkým počtom paliet na SKU a chcú maximalizovať svoju dostupnú plochu a skladovaciu kapacitu.

Vjazdový systém je ideálny na skladovanie veľmi homogénneho tovaru

Sklady s prevažne homogénnym tovarom

Vjazdové drive in skladové regály sú vhodné najmä pre malé množstvo SKU a veľa paliet na SKU.

Regály s vysokou hustotou znižujú náklady súvisiace s logistickou podlahovou plochou

Logistické centrá vo veľkých mestách

Vďaka úspore miesta sa tieto regály dokonale hodia do skladov v oblastiach s vysokými nákladmi na logistické nehnuteľnosti.

Vjazdové paletové regály sú široko používaný systém v chladiarňach

Chladiarne

Toto riešenie je mimoriadne bežné v chladiarňach, ktoré potrebujú využiť všetok priestor určený na skladovanie s kontrolovanou teplotou.

Drive in regály môžu spĺňať riadenie zásob FIFO a LIFO

Medzisklady

Vo svojej prejazdovej konfigurácii (dve uličky) regálový systém funguje ako medzisklad.

Ako fungujú vjazdové regály s vysokou hustotou?

Operácie nakladania a vykladania s variantami vjazdu a prejazdu

V regálovom systéme s vysokou hustotou závisí riadenie nákladu od konfigurácie regálov. S drive in paletovými regálmi sa skladovanie a vyskladňovanie vykonáva z jednej pracovnej uličky. Pri prejazdových paletových regáloch sa používajú dve rôzne uličky.

Svedectvá

Coca-Cola Refrescos Bandeirantes

Rozhodli sme sa pre vjazdový skladovací systém, pretože je navrhnutý na zvýšenie kapacity a zlepšenie organizácie skladu. Umožnilo nám to výrazne rozšíriť skladovaciu kapacitu v našom centre.

Alisson Ferreira Manažér plánovania a logistiky
Coca-Cola Refrescos Bandeirantes
(Trindade, Brazília)
Global-TALKE

Výhodou vjazdových regálov je, že maximálne využívajú všetku dostupnú plochu na zvýšenie skladovacej kapacity. Našu skladovaciu kapacitu sme zvýšili o viac ako 50 %.

César Garraza Projektový manažér
Global-TALKE
(Tarragona, Španielsko)
Caromar

Vďaka vjazdovým regálom sme zlepšili našu hustotu skladovania. Od renovácie nášho skladu sme zvýšili našu kapacitu. Teraz môžeme ďalej rásť, keď budeme mať príležitosť.

Pablo Albertín Manažér logistiky
Caromar
(La Tablada, Argentína)

Komponenty vjazdových regálov

Vjazdové skladové regály Mecalux vynikajú kvalitou výroby všetkých svojich komponentov. Kataforézny náter sa aplikuje na prvky najviac náchylné na opotrebovanie a koróziu.

Konštrukcia drive in regálov je tvorená sústavou rámov, ktoré zabezpečujú vertikálnu oporu systému. Tieto rámy obsahujú vnútorné pruhy vybavené nosnými koľajnicami, t. j. vodorovnými profilmi, na ktorých sú umiestnené palety.

Vjazdový regál Mecalux má sériu komponentov — niektoré voliteľné — ktoré posilňujú bezpečnosť systému a pomáhajú predchádzať nehodám, keď v ňom pracujú vysokozdvižné vozíky.

Rámy vjazdových regálov

Rámy

Pozostávajú z dvoch vertikálnych stĺpov so zodpovedajúcim diagonálnym vystužením, pätami a príslušenstvom. Sú dierované každých 50­mm, aby sa na ne umiestnili horné nosníky a podpery/konzoly.

Horný nosník vjazdového regálu

Horné nosníky

Horizontálne profily, ktoré spájajú rámy v hornej časti a tvoria rámovú konštrukciu portálu. Sú umiestnené vo všetkých skladovacích pruhoch.

Podperná koľajnica GP vjazdového regálu

GP koľajnice

Exkluzívne pre Mecalux. Tieto podperné koľajnice umožňujú centrovanie paliet s minimálnou stratou priestoru na výšku (iba 50 mm). Ideálne, keď všetky skladované palety majú rovnaké rozmery.

Podperná koľajnica C vjazdového regálu

C koľajnice

Podporné koľajnice v tvare C, ktoré neumožňujú samostredenie. Používajú sa pre palety s rôznymi čelnými rozmermi alebo jednotkovými nákladmi vyžadujúcimi väčšie podperné vzdialenosti.

Konzoly vjazdového regálu

Konzoly

Oranžové kovové časti, ktoré spájajú koľajnice so stojanmi rámu.

Päta vjazdového regálu

Päty stĺpov

Komponenty tvoriace časť rámu, ktoré sú navrhnuté tak, aby boli vybavené dvoma kotviacimi skrutkami a vyrovnávacími platňami.

Tuhosť cez konštrukčnú vjazdovú pätu sa dosahuje ukotvením vertikálnych stĺpov k podlahe

Tuhosť vďaka štrukturálnej drive in päte

Tuhosť je dosiahnutá spojením medzi vertikálnymi stĺpmi a nosníkmi, plus miera, do akej sú stĺpové päty uchytené do podlahy pomocou dvoch kotviacich skrutiek.

Priečnu stabilitu je možné dosiahnuť pomocou krížového vystuženia inštalovaného v pruhoch a horného krížového vystuženia

Tuhosť vďaka vystuženým pruhom a hornému krížovému vystuženiu

Krížové vystuženie nainštalované v pruhoch a horné krížové vystuženie prenáša horizontálne sily priamo na podlahu.

Tuhosť paletového regálu je možné dosiahnuť pomocou vertikálneho krížového vystuženia

Tuhosť vďaka vertikálnemu krížovému vystuženiu

Vystužené pruhy sú nahradené vertikálnym krížovým vystužením vzadu (u regálových jednotiek s jedným prístupom) alebo v strede (u regálových jednotiek s dvojitým prístupom). Len pre drive in konfiguráciu.

Vertikálne chrániče chránia rámy drive in regálov pred možnými nárazmi

Chrániče vertikálnych stĺpov

Voliteľné. Namontované na prednej časti prvého vertikálneho stĺpa každého radu rámov, aby boli chránené pred možnými menšími nárazmi.

Spodné vodiace lišty vedú vysokozdvižné vozíky vo vnútri vjazdového regálu

Spodné vodiace lišty

Voliteľné. Tie uľahčujú pohyb vysokozdvižných vozíkov a zabraňujú náhodným úderom do bočnej konštrukcie regálu. V závislosti od typu použitého vysokozdvižného vozíka existujú dva modely (LPN alebo VGPC).

Zariadenia na centrovanie paliet uľahčujú vkladanie palety do regálového systému

Paletové centralizátory

Pri koľajniciach GP je každá úroveň nákladu vybavená dvoma žltými centrovacími zariadeniami umiestnenými na prednom konci koľajníc. Pomáhajú pri vedení paliet pri vchode do každej úrovne.

Koľajnicové zarážky na vjazdových regáloch pomáhajú umiestniť palety na regály

Zarážky koľajníc

Sú pripevnené ku koncu koľajníc C, obmedzujú náklad a zabraňujú jeho vyčnievaniu.

Zastavovací nosník zabraňuje vyjsť z pruhu

Zastavovacie nosníky

Voliteľné. Tie zabraňujú tomu, aby palety prečnievali cez pruh alebo sa dotýkali steny. Tiež chránia vertikálne vystuženie vzadu.

Upozornenie na bezpečné zaťaženie obsahuje technické detaily drive in regálu

Upozornenie na bezpečné zaťaženie

Toto obsahuje podrobné technické informácie o úložnom systéme. Jeho súčasťou je nálepka technickej kontroly, na ktorej je vyznačený dátum nasledujúcej kontroly. Tieto upozornenia sú umiestnené na dobre viditeľných miestach na koncoch regálov.

Katalógy

Catalog - 6 - Vjazdove-paletove-regaly - sk_SK

Vjazdový drive in regálový systém

Maximálne využitie dostupného priestoru

Stiahnuť
MS Compacta_ENG

Príručka bezpečnosti skladu

Prevádzka, používanie, kontrola a údržba drive in regálových systémov

Stiahnuť
Catalog - 0 - Skladovacie-riesenia-pre-palety - sk_SK

Skladovacie systémy pre palety

Skladovacie systémy pre paletizovaný tovar

Stiahnuť
Catalog - 2 - Easy-wms - en_NU

Softvér na správu skladu

Technologická inovácia pre efektívne skladovanie

Stiahnuť

Často kladené otázky

Vjazdové regály, známe aj ako drive in a prejazdové regály, sú paletový regálový systém s vysokou hustotou, ktorý sa skladá z viacerých regálov, ktoré tvoria vnútorné pruhy s nosnými koľajnicami na uchytenie paliet. Vysokozdvižné vozíky vstupujú do konštrukcie a pohybujú sa v týchto pruhoch na nakladanie a vykladanie tovaru. Vďaka výške a hĺbke pruhov toto riešenie výborne využíva dostupný priestor a zvyšuje skladovaciu kapacitu v porovnaní s bežnými paletovými regálmi.

V závislosti od typu požadovanej stratégie riadenia záťaže možno tento skladovací systém s vysokou hustotou nakonfigurovať dvoma spôsobmi: ako drive in alebo prejazdové regály. V prvom a najbežnejšom variante sa operácie nakladania a vykladania vykonávajú z tej istej pracovnej uličky. Zásoby sa teda riadia podľa princípu LIFO (posledný dnu, prvý von). Na druhej strane pri prejazdovom skladovaní sa palety ukladajú a odoberajú v dvoch rôznych uličkách: tovar vstupuje na jednom konci a vyberá sa z druhého. V tomto prípade sa postupnosť nakladania/vykladania vykonáva v súlade s metódou FIFO (prvý dnu, prvý von). Táto konfigurácia sa zvyčajne používa, keď sa systém používa ako medzisklad alebo provizórny sklad na efektívnu reguláciu tokov medzi dvomi pracovnými oblasťami (napríklad medzi výrobou a expedovaním alebo medzi rôznymi výrobnými fázami).

Vjazdové regály sú kompaktné skladovacie riešenie, ktoré spĺňa široké spektrum požiadaviek. Jeho skladovacia kapacita je väčšia ako u bežných regálov. Navyše je to najjednoduchší a najdostupnejší systém v porovnaní s inými skladovacími riešeniami s vysokou hustotou. Keďže však vysokozdvižné vozíky musia vstúpiť do regálu, pri operáciách skladovania a vyberania je potrebný dlhší čas na manévrovanie. Okrem toho, keďže každý skladovací pruh je vyhradený pre jednu SKU, vjazdové paletové regály sa neodporúčajú pre sklady, ktoré spravujú širokú škálu produktov. Pre tieto scenáre má Mecalux iné kompaktné riešenia, ktoré uľahčujú správu rôznorodejšieho tovaru. Patria sem spádové paletové regály, push-back regály a systém Pallet Shuttle.

Konštrukcia drive in regálov nemá žiadne konštrukčné obmedzenia. Maximálna výška týchto regálových jednotiek však bude podmienená maximálnou nosnosťou použitého manipulačného zariadenia a asistenčnými systémami pri manévrovaní, ktoré obsahujú (kamera, predvolič výšky atď.).

Výška každej skladovacej úrovne vjazdových regálov bude závisieť od výšky paliet a typu konštrukčného systému použitého na stavbu regálov (s koľajnicami GP alebo s koľajnicami C). V prvom prípade sa výška skladovacej úrovne rovná výške palety plus 150 mm. Pri systémoch s C koľajnicami sa výška skladovacej úrovne rovná výške palety plus 200 mm.

Hĺbka každého pruhu je súčtom hĺbok všetkých paliet (vrátane rozmerov nákladu, ak tovar vyčnieva) plus medzera na jednotku nákladu minimálne 25 mm. Medzitým je počet paliet uložených v každom pruhu zvyčajne násobkom výrobných sérií alebo paliet, ktoré sa zmestia do nákladného auta. Napríklad pruhy vjazdovej jednotky používané na skladovanie hotových objednávok môžu byť navrhnuté tak, aby pojali 11 paliet na hĺbku a 3 na výšku. To by zvýšilo kapacitu prívesu na 33 paliet.

Na dosiahnutie maximálnej efektivity by všetky palety uložené v rovnakom skladovacom pruhu mali mať rovnaké SKU. Vyhnete sa tak zbytočnej manipulácii.

Na rozdiel od konvenčných paletových regálov sa v kompaktných vjazdových regáloch s paletami manipuluje zo širšej strany, pričom ich spodná lata je kolmá na podporné profily. To znamená, že vysokozdvižný vozík uloží paletu tak, že jej spodné laťovanie položí pod uhlom 90° voči podporným koľajniciam.

S vjazdovými regálmi sa používajú protizávažové vysokozdvižné vozíky a retraky. Zatiaľ čo protizávažové vysokozdvižné vozíky zvyčajne nepresahujú výšku zdvihu 7,5 m, retraky môžu presiahnuť výšku zdvihu 11 m.

Vzhľadom na to, že vysokozdvižné vozíky jazdia vo vnútri skladovacích pruhov, je potrebné vypočítať primerané vzdialenosti, ktoré im umožnia bezpečnú prácu (napr. minimálna vzdialenosť 75 mm medzi každou stranou vysokozdvižného vozíka a vertikálnymi prvkami). Podobne prvá úroveň nosných koľajníc musí byť umiestnená vo výške, ktorá nezasahuje do komponentov vysokozdvižného vozíka (ako je podvozok).

Spýtajte sa experta