Skladové zakladače (výťahy) na palety

Skladové zakladače (výťahy) na palety

Zvýšenie produktivity. Eliminácia chýb. Trvalý stav zásob.

Stroje, ktoré môžu dosiahnuť výšku 40 metrov a pohybovať sa v uličke širokej len 1,50 metra, umožňujú navrhovať sklady s vysokou skladovacou kapacitou.

Skladové zakladače (výťahy) na palety

197c17ef-6dce-38c4-e6dd-4d9fa4fd5eff

Skladové zakladače (výťahy) na palety

7ca69993-347e-1a02-e57f-0c45572a9d58

Skladové zakladače (výťahy) na palety

42ca37b7-4765-47e5-e48d-7109a697c5c0

Skladové zakladače (výťahy) na palety

087dcc4b-bdc1-f5b8-5466-1862a41699bd

Skladové zakladače (výťahy) na palety

c12681aa-8c1b-fa67-1b17-1d7e3340fed0

Skladové zakladače (výťahy) na palety

b01f550f-a3c4-e9a0-8982-7c759cd9cd48

Skladové zakladače (výťahy) na palety

45245ac9-9846-d08d-723a-4aeddc4488ee

Skladové zakladače (výťahy) na palety

1b6506df-bee6-4139-35f0-818a3cee82ea

Skladové zakladače (výťahy) na palety

27046cc6-c0ac-4fd6-0bd8-14ae39d07e69

Skladové zakladače (výťahy) na palety

dfc79d3b-c866-7d1a-8c41-d50f65b3ce7a

Skladové zakladače (výťahy) na palety

e43b893e-0aed-683f-cd27-fd6a3ce1db29

Skladové zakladače (výťahy) na palety

6675f3ee-d98d-b1ad-345f-dd9f440eaa7e

Skladové zakladače (výťahy) na palety

18bd7e50-ea3d-5c7d-f2f2-42396dea795f

Skladové zakladače (výťahy) na palety

33377dae-1bbb-6e88-c13f-3f80a6541213

Skladové zakladače (výťahy) na palety

d4d49984-b939-9821-11b7-b29294464f27

Skladové zakladače (výťahy) na palety

eb00e3c6-ed3a-9382-6138-121efd514eab

Skladové zakladače (výťahy) na palety

a34a1315-7bf0-835c-bc40-f9abfe0e3d77

Skladové zakladače (výťahy) na palety

96cae043-7140-6509-87fb-9ff192b830ad

Skladové zakladače (výťahy) na palety

d15a9072-39b0-62b9-1458-e3800ce99dd7

Sú to žeriavovo-výťahové zariadenia vytvorené pre automatické uskladňovanie paliet. Premiestňujú sa po uličkách po kolajniciach a realizujú vkladanie, uloženie a výber tovaru. Skladové prepravníky sú riadené ovládacím softvérom, ktorý koordinuje všetky ich pohyby.

Skupina skladových prepravníkov sa ľahko prispôsobuje potrebám každého skladu, či už ide o kapacitu úložného priestoru, rozmery, výšku stavby, čas obehu tovaru a tak, pokrýva širokú škálu aplikácií.

Výhody

  • Automatizácia operácií pre príjem a výdaj tovaru.
  • Umožňuje riadenú a neustále aktualizovanú správu inventára.
  • Vylučujú sa chyby ručného spracovania.
  • Možnosť prispôsobenia sa špeciálnym podmienkam práce, ako je nízka teplota pri zmrazovaní (-30 ºC), extrémna vlhkosť, alebo špeciálne výkony ako je napr. zvýšenie štandardnej rýchlosti práce.

Spýtajte sa experta