Ďalšie systémy

Skladové riešenie, ktoré sa prispôsobí požiadavkám na neštandardný objem, hmotnosť alebo tvar skladovaného tovaru. Vyrobené na zákazku s cieľom uspokojiť individuálne požiadavky zákazníka.

Medziposchodia a plošiny

Medziposchodia a plošiny

Úložné plošiny alebo medziposchodia umožňujú maximálne využiť užitočnú výšku miestnosti tým, že zdvojnásobujú až strojnásobujú využiteľnú plochu.