Paletové dopravníky

Paletové dopravníky

Plne automatizovaná manipulácia výrobkov. Vysoký výkon. Široký sortiment dielov a aplikácií.

Štandardizácia a nízke obstarávacie náklady dopravníkov umožňujú ich dostupnosť pre akýkoľvek sklad alebo závod, všade tam, kde je potreba prepojiť rôzne pracoviská.

Paletové dopravníky

12bb768c-d376-85f0-7969-edbb885e4e9f

Paletové dopravníky

cf4482af-5389-138b-d6a3-a34e7412c8cb

Paletové dopravníky

0c15fec4-4977-a84f-952b-5149dde2275a

Paletové dopravníky

8c1754d8-526a-46ba-4605-fe4f02ec0f77

Paletové dopravníky

a20f7ece-76cd-f59e-2ae6-c7f0d9ba2436

Paletové dopravníky

c8eb3020-51d7-5efa-322e-25040d6afc9a

Paletové dopravníky

6f863220-0fbc-b9ff-fdec-9c445eff4212

Paletové dopravníky

dd0cdf29-f2f0-2969-3153-405d518ce474

Paletové dopravníky

cbc57bd6-b870-6c66-a8f7-01d0edda2cf8

Paletové dopravníky

25cc8278-a369-593d-b83f-4830cfc1778b

Paletové dopravníky

0e94fda8-263b-6146-87b0-9340ca4b09e1

Paletové dopravníky

cdff5315-34b7-21cd-d8fc-81d6dfe296bf

Paletové dopravníky

86313f87-702f-6186-9a1d-844e2207a4f9

Paletové dopravníky

e349e6e0-b53b-613d-9a38-93d1ff5dfdb8

Paletové dopravníky

a4a98cb0-592f-4644-e84d-0fd99feb0e8b

Paletové dopravníky

77971fa6-c39f-ac4e-2f92-36d9c793d0f1

Paletové dopravníky

3478cc66-0053-88f6-3a41-3c6563fdaa16

Paletové dopravníky

487924d5-efe6-5296-3371-fe10e0ecff31

Paletové dopravníky

3963aeeb-400b-6b76-86a5-40b1edb1c10b

Paletové dopravníky

30e840a8-daa3-6bb2-9d08-4ba7137e40c3

Paletové dopravníky

cf4bd672-fa11-8c24-0497-65c87923bd90

Paletové dopravníky

694045c3-6121-00fe-223f-8bf5a6598543

Paletové dopravníky

9a89eac6-d536-ac87-d4e9-7decc6afce48

Paletové dopravníky

ca46abc9-1c71-a20e-2f31-e6e734b4ad47

Paletové dopravníky

b5f4a74b-a9fd-7a7d-8599-a4775d98a519

Paletové dopravníky

0048ba20-6b65-344f-ae54-8cf4e28a083d

Paletové dopravníky

c39693f3-7ff4-af3e-d1fc-6a33cbb654b3

Paletové dopravníky

04b579ca-3030-4a3d-55ac-e2c0f8704ad4

Paletové dopravníky

58b29f14-a873-474e-3328-d7cf146a66f3

Paletové dopravníky

164a6ac2-35e7-a222-eb12-1f4d1840ff6c

Paletové dopravníky

2f399b97-11ea-5c42-5343-23711aeeca1a

Paletové dopravníky

9ceb3c63-b018-ea5a-e263-ac0423feb403

Paletové dopravníky

75a2920b-ac92-ebb6-c510-4af8bed35c3b

Paletové dopravníky

9c151264-02e0-09b4-c635-fb8b3392eac8

Paletové dopravníky

f7400d17-099a-9ee5-a833-c7698154ba1b

Paletové dopravníky

9d05744d-f961-4aef-381a-36d5182c3ba7

Paletové dopravníky

ac31f58b-0f92-40a5-9739-173063d5a025

Paletové dopravníky

76463ef4-f0db-644e-f32f-ba2c44b6d046

Paletové dopravníky

5b9e6cce-e97e-b1cc-7d8f-008fe1126092

Paletové dopravníky

b4b88e72-4558-6790-d316-cf8617a9c851

Paletové dopravníky

b698cfd9-71aa-7c30-b150-0090afb79992

Paletové dopravníky

9c2d7729-6471-71a2-4dd6-91c49c277768

Paletové dopravníky

2a1e0c44-1a79-c37d-7635-299c1c2cb5b7

Paletové dopravníky

27d7c4ac-b886-1bfd-8bda-4de20dd2b382

Paletové dopravníky

c2227051-0ced-1c07-78da-ccb01886d7d0

Paletové dopravníky

38e676c4-d636-ddea-ea45-4b2fe9c277ba

Paletové dopravníky

420180a4-f84c-6011-4591-8a68dbaa4846

Systém paletových dopravníkov je primárne určený na manipuláciu a dopravu paliet medzi vyskladňovacími rampami a automatizovanými výťahovými zakladačmi. Skladá sa z dvoch základných typov dopravníkov – valčekových a reťazových a zo súboru ďalších zariadení ako napr.: rotačné a výťahové jednotky, transférne stanice, vozíky, zakladače paliet atď.

Všetky operácie jednotlivých komponentov prebiehajú automatizovane, sú riadené softvérovo s cieľom minimalizovať potrebné operačné časy a maximalizovať efektivitu skladovacích procesov.

Výhody:

  • Široká škála prvkov spojených s prepravou a manipuláciou skladových jednotiek.
  • Maximálna štandardizácia prvkov a komponentov s cieľom zjednodukšenia návrhu, inštalácie, uvedenia do prevádzky ako aj údržby celého systému, súvisiaca aj so znížením dodacích lehôt a nákladov na výstavbu.

Spýtajte sa experta