Paletové dopravníky

Paletové dopravníky

Plne automatizovaná manipulácia výrobkov. Vysoký výkon. Široký sortiment dielov a aplikácií.

Štandardizácia a nízke obstarávacie náklady dopravníkov umožňujú ich dostupnosť pre akýkoľvek sklad alebo závod, všade tam, kde je potreba prepojiť rôzne pracoviská.

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku

Systém paletových dopravníkov je primárne určený na manipuláciu a dopravu paliet medzi vyskladňovacími rampami a automatizovanými výťahovými zakladačmi. Skladá sa z dvoch základných typov dopravníkov – valčekových a reťazových a zo súboru ďalších zariadení ako napr.: rotačné a výťahové jednotky, transférne stanice, vozíky, zakladače paliet atď.

Všetky operácie jednotlivých komponentov prebiehajú automatizovane, sú riadené softvérovo s cieľom minimalizovať potrebné operačné časy a maximalizovať efektivitu skladovacích procesov.

Výhody:

  • Široká škála prvkov spojených s prepravou a manipuláciou skladových jednotiek.
  • Maximálna štandardizácia prvkov a komponentov s cieľom zjednodukšenia návrhu, inštalácie, uvedenia do prevádzky ako aj údržby celého systému, súvisiaca aj so znížením dodacích lehôt a nákladov na výstavbu.

Spýtajte sa experta +421 233 006 785

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku