Trojstranný regálový zakladač

Trojstranný regálový zakladač

Lacná automatizácia. Jednoduchá implementácia. Zníženie chybovosti. Zvyšuje bezpečnosť v sklade. Nízke náklady na údržbu.

Automatizovaný trojstranný zakladač nahradí trojstranný vysokozdvižný vozík s vodičom.

Trojstranný regálový zakladač

34d90943-75fe-5ceb-b9b0-3c44f738d9de

Trojstranný regálový zakladač

ea59accf-316c-4593-9fba-3ba34432a2bf

Trojstranný regálový zakladač

814fed51-9656-961e-288e-52135bb0e9ab

Trojstranný regálový zakladač

daa9f2af-b652-ff1a-e3bf-4f3498aa710b

Trojstranný regálový zakladač

b5ee345b-a572-c8c4-ebc8-45d1068068ba

Trojstranný regálový zakladač

4f439caf-cc54-7953-a30b-74caf2a4d947

Trojstranný regálový zakladač

e39fc95b-00c4-8dcb-0333-04ed7fd435d9

Trojstranný regálový zakladač umožňuje rýchlo a ekonomicky automatizovať skladové operácie.

Výhody:

 • Ideálne riešenie automatiky pre paletové regály s maximálnou výškou 15 metrov.
 • Vo väčšine prípadov nie je potrebné zasahovať do konštrukcie skladu.
 • Trojstranný systém obsluhy nákladov.

Prečo trojstranný regálový zakladač?

 • Môže sa používať v každom paletovom sklade, v ktorom sa používajú ručne ovládané vozíky.
 • Ekonomická automatizácia. Rýchla návratnosť investície.
 • Rýchle zavedenie tak v nových, ako aj v existujúcich skladoch, pretože vo väčšine prípadov nie je potrebné meniť konštrukciu skladu.
 • Zníženie mzdových nákladov. Umožňuje riadiť všetky skladové operácie, presuny paliet, bez obsluhy operátora.
 • Efektívne využitie všetkých polí, pretože systém nepotrebuje hornú vodiacu koľajnicu, a palety sa môžu skladovať už od úrovne 0.
 • Zníženie počtu chýb, vďaka automatizácii všetkých operácií.
 • Zvýšenie bezpečnosti inštalácie.Operátori pracujú vo vyznačených koridoroch, čo znižuje riziko úrazov ako aj riziko poškodenia inštalácie či nákladov.
 • Nízke prevádzkové náklady.
 • Jednoduchá integrácia automatického systému so skladovými softvérmi, ako napr Easy WMS.

Trojstranné regálové zakladače umožňujú jednoducho zautomatizovať tak už existujúce ako aj nové paletové sklady, v ktorých sa používajú ručne ovládané vysokozdvižné vozíky.

Prekladač prenáša palety na koniec koridoru, náklad skladá na prekladacích plochách alebo na automatických dopravníkoch. Je to možné vďaka systému otočnej hlavy, ktorý umožňuje prenášať palety v troch pozíciách: prednej a dvoch bočných.

Trojstranný paletový prekladač, jazdiaci na dvoch koľajniciach, stojí iba na štyroch bodoch. Nemá hornú vodiacu koľajnicu, vďaka čomu môže byť namontovaný v každom sklade, v ktorom sa používajú systémové vozíky. Okrem toho sa prekladač prispôsobí skoro do všetkých oblastí priameho prístupu k paletám.

Funguje úplne automaticky, a všetky pohyby prekladača súvisiace s obsluhou paliet optimalizuje riadiaci systém.

Čo hovoria naši zákazníci?

„Dosiahli sme absolútnu efektivitu procesov a maximálnu úroveň bezpečnosti osôb pracujúcich na sklade.”
Jaume Segrià, riaditeľ oddelenia realizácie projektov Disalfarm.
Firma Disalfarm je príkladom, že v každom sklade, v ktorom sa aktuálne používajú systémové vozíky, je možné nainštalovať automatiku bez potreby zasahovať do konštrukcie skladu, a takáto investícia má vysokú návratnosť.

Spýtajte sa experta