Software Easy WMS

Zvýšenie produktivity. Celková kontrola prostredníctvom riadenia skladu. Eliminácia chýb. Zníženie nákladov na logistiku. Trvalé sledovanie stavu tovaru.

Vo vývoji skladového software Mecalux WMS (Warehouse Management Software) sa odráža 50-ročná skúsenosť spoločnosti Mecalux v navrhovaní a implementácii skladových riešení.

Software Easy WMS

45be2b0b-3c9f-d3b9-86eb-17563e24a9b2

Easy-monitor

d9991363-70c6-b51a-b9ee-0b9765aff70a

d7ee4ee8-7c33-7ea3-69f0-c0626a0d6d1d

f08deb2e-bdd9-9677-debb-4d35d1223ba3

Monitor

17205bc9-8aae-a22d-802b-d048a2b849fb

a65b0ac7-deb4-df3d-7d26-81ccab9e6143

Software Easy WMS

48d38aef-f5fa-f94d-ed64-08149f1eeeef

Software Easy WMS

baafa2c0-0482-c33a-bb3d-3f897779e088

Software Easy WMS

e3a77f5c-d8d8-43ad-ce60-9899822b52bf

Easy WMS je software sloužící ke správě skladu určený podnikům z nejrůznějších odvětví. Spektrum možností jeho uplatnění je velmi široké. Easy WMS se může používat jak v malém podniku s tradičním skladem, tak i k logistickému řízení letiště.

Hlavním úkolem aplikace je kontrola, koordinace a řízení všech procesů, které se ve skladu odehrávají. Různé úrovně pokročilosti funkcí Easy WMS dovolují přizpůsobit produkt konkrétním potřebám každé instalace v závislosti na míře složitosti a automatizace skladu. Navíc díky značné flexibilitě lze software snadno adaptovat na měnící se situaci firmy (rozvoj podniku, zavádění nových procesů a zvyšování skladových zásob).

Software byl kompletně vytvořen a zaveden společností Mecalux, která prostřednictvím svého poprodejního servisu nabízí svým zákazníkům telefonickou, přímou nebo on-line podporu.

Výhody

  • Nárůst logistické produktivity a snížení počtu prováděných činností.
  • Kompletní kontrola lokalizace zboží.
  • Sledování přípravy objednávek v reálném čase.
  • Kontrola efektivity práce operátorů.
  • Eliminace chyb při zásilkách.
  • Rychlejší příprava objednávek a zásilek.
  • Usnadnění dodržení lhůty dodání objednávky.
  • Redukce délky provádění řady činnosti souvisejících s obsluhou řetězce dodávek.
  • Lepší využití lidských i materiálových zdrojů.
  • Významné snížení nákladů vyplývajících ze ztrát z důvodu uplynutí doby platnosti nebo ztráty zboží.