Medziposchodia a plošiny

Medziposchodia a plošiny

Systémy, ktoré zdvojnásobujú (za použitia jedného poschodia) alebo strojnásobujú (za použitia dvoch poschodí) plochu skladovania. Rýchla, jednoduchá a čistá montáž.

Zdvíhanie tovaru môže byť zabezpečené pomocou ručných manipulačných zariadení, žeriavov, alebo dokonca ručne, ak charakter tovaru túto manipuláciu umožňuje.

1fc901eb-918e-2de1-0e42-b7c92a89e761

4ef2d1a9-e78a-1d05-4b93-87091dcb54ad

c34ba3dc-6d05-1f45-04ca-b6c8efb117b5

3de7c92e-a88d-6f9a-a727-3e04b2684008

905661b5-f75c-f56a-1e44-245f203c1f1e

8f01eb1b-d44a-bcf3-500f-d7588de148e4

45c4d69c-ee39-9232-8b02-4355fe436abb

29c38fc0-ebe1-dcdc-1e9b-fb01a1c079ae

Mezzanine flooring

191068ef-442e-09bf-57c3-acf201027f56

191f1065-3f57-e4e3-091c-ff746507e7b6

728ff53f-f60c-c31b-ecab-0380d508f073

9f5638c6-134b-e807-dd6e-726e33d8e172

b9ed3b9e-312b-c53c-9ee2-07656660de16

233aa3d7-e0bf-7e5a-2553-fbedb98b4ebf

272df3c6-5589-ee54-6072-17d4458cea7f

Mezzanine flooring

606b6875-eeba-1bba-4760-362fdfc0c547

567153c1-ec57-07d5-fbb3-82f8d87e2f94

e8d0fa19-c089-4d8a-fec4-b2fbf25e1a3f

091a85f8-05dc-81d1-7e41-a29dcac56e23

b5853e0b-9456-8047-0637-47dcfc88799c

48870df7-7a74-9a3d-4155-970a94f2f02c

bf99aa1f-5152-be16-fb9c-a9be1f575f02

Úložné plošiny alebo medziposchodia umožňujú maximálne využiť užitočnú výšku miestnosti tým, že zdvojnásobujú až strojnásobujú využiteľnú plochu a vytvárajú podmienky pre skladovaciu zónu. Vybudovanie medziposchodia predstavuje najlepšie riešenie pre využitie existujúceho priestoru. Je možné využiť celý priestor alebo len horné časti miestností.

Sú to systémy dokonale rozoberateľné, ktoré sa dajú znovu použiť na inom mieste. Je veľmi jednoduché upravovať ich konštrukciu, celkové rozmery alebo rozmiestnenie.

Výhody:

  • Znásobujú plochu hál a miestností.
  • Prispôsobiteľné konkrétnym potrebám každého klienta vďaka širokej škále rozmerov, druhov podlaží, stavebných systémov atď.
  • Rýchla a jednoduchá montáž.
  • Sú kombinovateľné s už nainštalovaným regálmi.

Spýtajte sa experta