Medziposchodia a plošiny

Medziposchodia a plošiny

Systémy, ktoré zdvojnásobujú (za použitia jedného poschodia) alebo strojnásobujú (za použitia dvoch poschodí) plochu skladovania. Rýchla, jednoduchá a čistá montáž.

Zdvíhanie tovaru môže byť zabezpečené pomocou ručných manipulačných zariadení, žeriavov, alebo dokonca ručne, ak charakter tovaru túto manipuláciu umožňuje.

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku

Úložné plošiny alebo medziposchodia umožňujú maximálne využiť užitočnú výšku miestnosti tým, že zdvojnásobujú až strojnásobujú využiteľnú plochu a vytvárajú podmienky pre skladovaciu zónu. Vybudovanie medziposchodia predstavuje najlepšie riešenie pre využitie existujúceho priestoru. Je možné využiť celý priestor alebo len horné časti miestností.

Sú to systémy dokonale rozoberateľné, ktoré sa dajú znovu použiť na inom mieste. Je veľmi jednoduché upravovať ich konštrukciu, celkové rozmery alebo rozmiestnenie.

Výhody:

  • Znásobujú plochu hál a miestností.
  • Prispôsobiteľné konkrétnym potrebám každého klienta vďaka širokej škále rozmerov, druhov podlaží, stavebných systémov atď.
  • Rýchla a jednoduchá montáž.
  • Sú kombinovateľné s už nainštalovaným regálmi.

Spýtajte sa experta +421 233 006 785

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku