Autonómne mobilné roboty (AMR)

Autonómne mobilné roboty (AMR)

Inteligentné vozidlá, ktoré samostatne navigujú v sklade, aby automatizovali a zefektívnili internú prepravu tovaru.

Produkt

Maximálna flexibilita pri automatizácii materiálových tokov

Autonómne mobilné roboty (AMR) sú vozidlá určené na nezávislú prepravu nákladov medzi dvomi bodmi. Pohybujú sa voľne na sklade na základe dynamických trás generovaných inteligentným softvérom. Tento softvér optimalizuje pohyby AMR a priraďuje dokonalú trasu pre každú úlohu. Vďaka použitiu najmodernejších senzorov a skenerov sú AMR schopné identifikovať prekážky a vyhýbať sa im. Môžu bezpečne fungovať v kolaboratívnom prostredí spolu s inými strojmi, ako aj ľuďmi.

AMR od Mecalux sú vysoko všestranné zariadenia, ktoré sa bezproblémovo integrujú do všetkých typov skladov a nevyžadujú žiadne úpravy ani existujúcu infraštruktúru. Rôzne modely tejto série tvoria všestranný súbor, ktorý zvládne širokú škálu nákladov, od škatúľ, podnosov, košov, prepraviek a balíkov až regály a palety. Implementácia AMR urýchľuje a zefektívňuje interné toky tovaru vo viacerých intralogistických operáciách, čím zvyšuje produktivitu a efektivitu skladu.

Autonómne mobilné roboty prepravujú nezávisle náklady medzi dvomi bodmi

Výhody AMR

  • Autonómne: AMR sa voľne pohybujú a orientujú sa pomocou virtuálnych máp svojho prevádzkového prostredia. Nie sú obmedzené na vopred definované cesty alebo uzavreté, ohraničené navigačné okruhy.
  • Inteligentné: ich pohyby sa prispôsobujú každej konkrétnej úlohe a AMR sledujú trasy generované navigačným softvérom integrovaným do každého robota. Tento softvér vypočíta najefektívnejšiu trasu pre ich cestu. Tieto stroje zaregistrujú všetky druhy prekážok a vyhýbajú sa im tak, že upravujú svoju trasu v reálnom čase.
  • Flexibilné: AMR sa dokonale prispôsobujú dispozícii skladu bez nutnosti konštrukčných úprav, čo umožňuje rýchlu a jednoduchú implementáciu.
  • Škálovateľné: vozový park možno jednoducho rozšíriť pridaním nových robotov, aby sa prispôsobil prevádzkovému rastu spoločnosti alebo sezónnym špičkám dopytu.
  • Efektívne: softvér na správu vozového parku dohliada na prevádzku robotov a predvída trasy na priradenie každej úlohy ideálnemu AMR.
  • Presné: tieto stroje vykonávajú svoje úlohy s najvyššou presnosťou, výrazne znižujú chyby a zvyšujú efektivitu skladu.
  • Bezpečné: AMR fungujú bezpečne v extrémne zložitých scenároch zahŕňajúcich iné stroje, ľudí, tovar a skladovacie systémy. Série senzorov a vysoko presné skenery na predchádzanie kolíziám robia všetky pohyby AMR stabilné a spoľahlivé.
  • Poskytovateľ holistickej intralogistiky: Za AMR spoločnosti Mecalux stojí podnik v oblasti intralogistických riešení popredný vo svojom odvetví. Naša spoločnosť má rozsiahle globálne skúsenosti a odborné znalosti v oblasti vývoja a implementácie automatizovaných skladovacích systémov a softvérových nástrojov na riadenie skladu.

Aplikácie autonómnych mobilných robotov

Robotické riešenie určené na optimalizáciu viacerých intralogistických operácií

AMR robia internú prepravu materiálov v skladoch a distribučných centrách agilnejšou a efektívnejšou. Ich implementácia automatizuje rôzne logistické procesy pre podniky v rôznych sektoroch.

Autonómne mobilné roboty sú optimálne pre operácie vychystávania osoba-k-tovaru

Vychystávanie osoba-k-tovaru

Roboty AMR zjednodušujú vychystávanie objednávok v skladoch, ktoré využívajú metódu osoba-k-tovaru. Konajú spoločne a usmerňujú operátorov pri plnení ich úloh. Zefektívňujú trasy a zároveň znižujú fyzickú námahu vyžadovanú od zamestnancov v určitých situáciách (napríklad eliminujú potrebu používať vychystávacie vozíky).

Robot AMR sa prispôsobuje stratégiám vychystávania tovar-k-osobe

Vychystávanie tovaru

AMR sa prispôsobujú stratégiám vychystávania objednávok tovar-k-osobe automatizáciou prepravy tovaru zo skladovacieho priestoru do odberných staníc. Výrazne obmedzujú cestovanie operátora v sklade a zvyšujú produktivitu.

Roboty AMR prepravujú palety vo vnútri skladu

Paletové toky

AMR sa používajú na internú prepravu paletizovaného tovaru. Nahrádzajú alebo dopĺňajú tradičné riešenia, akými sú vysokozdvižné vozíky, dopravníky a elektrifikované jednokoľajnice. Zvyšujú flexibilitu a bezpečnosť v zariadení znížením prítomnosti ručne ovládaných manipulačných zariadení.

Autonómne mobilné roboty zasahujú do expedície objednávok

Odchádzajúce operácie

Autonómne mobilné roboty urýchľujú interné pohyby pripravených objednávok tým, že spájajú vychystávacie, konsolidačné a baliace stanice s expedičnou oblasťou.

AMR sa používajú na zásobovanie výrobných liniek

Výrobné zásobovanie

Všestranná séria AMR od Mecalux obsahuje modely na premiestňovanie ľahkých aj ťažkých bremien. Ide o ideálne riešenie pre automatizáciu dodávok dielov, komponentov a surovín na pracoviská a montážne stanice na výrobných linkách v rôznych priemyselných odvetviach.

Modely autonómnych mobilných robotov

Robot AMR pre každú záťaž a úlohu

Séria autonómnych mobilných robotov Mecalux obsahuje viacúčelový rad modelov, ktoré vyhovujú rôznym požiadavkám na intralogistickú prepravu. Rad AMR pokrýva široké spektrum záťaží od 100 do 1 500 kg.

Komponenty autonómnych mobilných robotov

AMR od Mecalux sú špičkové dopravné roboty, ktoré maximalizujú flexibilitu logistických tokov v sklade. Vďaka sérii high-tech nástrojov sa ľahko a rýchlo prispôsobia všetkým typom prostredia. Okrem toho pracujú bezpečne a efektívne v scenároch s rôznou prevádzkovou zložitosťou.

Autonómne mobilné roboty sú robustné vozidlá schopné pohybovať sa hladko a bezpečne. Ich kompaktný dizajn a všestranné pohyby im umožňujú pohybovať sa v rôznych nastaveniach vrátane otvorených priestorov, úzkych uličiek oblastí, v ktorých sa nachádzajú ľudia a stroje.

Súprava najmodernejších zariadení umožňuje robotom AMR samostatne navigovať, mapovať svoje okolie a určovať svoju polohu s veľkou presnosťou. Rovnako ich sofistikovaný systém predchádzania kolíziám identifikuje prekážky rôznych tvarov a veľkostí, či už pevné alebo pohyblivé.

Roboty AMR od Mecalux fungujú pomocou pokročilých softvérových programov, ktoré používajú inteligentné algoritmy na monitorovanie robotickej prevádzky, distribúciu pracovných príkazov a vytváranie trás prispôsobených úlohám, ktoré sa majú vykonať.

Kolesá

Kolesá

Každý robot AMR je vybavený 2 hnacími kolesami umiestnenými v centre a 4 voľnobežnými kolesami umiestnenými v rohoch. Táto konfigurácia zaisťuje stabilné pohyby a plynulé zmeny smeru.

Svetlá

Svetlá

AMR sú vybavené dvomi jasne viditeľnými krúžkami viacfarebných svetiel. Označujú stav robota, prevádzkový režim a určité manévre, ako sú zmeny smery.

Obrazovka

Obrazovka

Každé vozidlo má obrazovku vybavenú jednoduchým, intuitívnym rozhraním. To umožňuje používateľom informovať sa o stave robota a spravovať určité úlohy údržby.

Batéria

Batéria

Roboty AMR používajú vysokovýkonné lítiové batérie s predĺženou dobou autonómie. Umožňujú neprerušenú prevádzku a zabezpečujú plnú dostupnosť vozového parku.

Zdvíhacia plošina

Zdvíhacia plošina

Modely AMR 600 a AMR 1500 obsahujú platformu na hornom povrchu vozidla. Plošina mierne nadvihne manipulovaný tovar, aby sa zabezpečila kontrolovaná a efektívna preprava nákladov.

Tlačidlá núdzového zastavenia

Tlačidlá núdzového zastavenia

Tieto bezpečnostné vypínače sú umiestnené na dobre viditeľných a ľahko prístupných miestach pre použitie v núdzových situáciách. Po stlačení sa AMR úplne zastaví.

Skener LiDAR

Skener LiDAR

Tento laserový skener skúma okolie s vysokou presnosťou, aby poskytol presnú mapu operačného prostredia robota AMR. Umožňuje vozidlu pohybovať sa nezávisle a bezpečne určením jeho polohy a detekciou prekážok, ktoré by mu mohli brániť v ceste.

Ultrazvukový senzor

Ultrazvukový senzor

Toto detekčné zariadenie identifikuje objekty umiestnené a úrovni zeme pozdĺž trasy AMR. Dopĺňa skener LiDAR na pokrytie oblastí mimo jeho skenovacej roviny. Posilňuje systém robota na predchádzanie kolíziám rozšírením dosahu detekcie prekážok.

Navigačný softvér

Navigačný softvér

Tento nástroj integrovaný do každého robota vo vozovom parku dynamicky vypočítava najlepšiu cestu pre každú úlohu a vyberá najefektívnejšiu trasu. Softvér tiež reaguje na detekciu prekážok a v reálnom čase upravuje trajektóriu vozidla, aby sa zabezpečila neprerušovaná prevádzka.

Softvér na správu vozového parku

Softvér na správu vozového parku

Tento program dohliada na prevádzku robotov a riadi prideľovanie úloh. Rozdeľuje ich medzi roboty AMR podľa premenných, ako sú plánované trasy, vzdialenosti na prekonanie a dostupnosť. Softvér monitoruje úroveň nabitia batérie AMR a organizuje nabíjacie cykly prispôsobené pracovnej záťaži vozového parku.

Systém riadenia skladu

Systém riadenia skladu

WMS kontroluje vysledovateľnosť zásob v zariadení. Generuje vstupné a výstupné príkazy prenášané správcovi vozového parku, ktorý môže komunikovať s rôznymi WMS a je optimalizovaný pre automatickú integráciu s Easy WMS od Mecalux.

Prevádzka vozového parku robotov AMR

Autonómia a flexibilita pre plne optimalizované operácie

Autonómne mobilné roboty sa vyznačujú schopnosťou pracovať úplne samostatne. Tieto inteligentné vozidlá sa prispôsobujú svojmu prostrediu tak, aby navigovali bezpečne a autonómne a plnili pridelené úlohy s maximálnou účinnosťou.

Často kladené otázky

Autonómne mobilné roboty (AMR) sú vozidlá určené na samostatné cestovanie a prevoz tovaru. Fungujú bez ľudského zásahu pri použití virtuálnych máp svojho prostredia. Ich dráhy, generované inovatívnym navigačným softvérom, sa prispôsobujú každej úlohe a dokážu sa v reálnom čase prispôsobiť, aby sa vyhli akémukoľvek typu prekážky.

Podobne ako AMR, aj automatizované riadené vozidlá (AGV) sú dopravné roboty určené na automatizáciu vnútorných tokov všetkých druhov materiálov v skladoch a výrobných strediskách. Hlavný rozdiel medzi týmito dvomi systémami spočíva v ich navigačnej technológii. AGV sa pohybujú po vopred stanovených trasách v konfigurácii uzavretej slučky pomocou rôznych navádzacích systémov, napríklad magnetických káblov zabudovaných do podlahy alebo laserových signálov. Na druhej strane AMR sa vo svojom pracovnom prostredí voľne pohybujú po dynamických trasách prispôsobených každej úlohe. AMR sú prirodzeným vývojom AGV. Vykonávajú rovnaké funkcie, ale poskytujú väčšiu flexibilitu a účinnosť. Implementácia AMR je navyše jednoduchšia a rýchlejšia.

Rad autonómnych robotov Mecalux zahŕňa modely určené na prepravu ľahkých nákladov, ako napríklad AMR 100 (dopravník) a AMR 100 (stožiar). Tieto AMR primárne manipulujú so škatuľami, podnosmi, prepravkami a balíkmi a majú maximálnu nosnosť 100 kg. Rad AMR od Mecalux obsahuje aj riešenia pre stredné a ťažké zaťaženie. AMR 600, ktorý sa používa na presúvanie regálov, unesie až 600 kg. Najrobustnejšie modely série — AMR 1500 (dopravník) a AMR 1500 (zdvihák) — dokážu manipulovať s paletami s hmotnosťou až 1 500 kg.

Áno, AMR sú bezpečné vozidlá. Každý mobilný robot je vybavený sofistikovaným protikolíznym systémom pozostávajúcim zo senzorov, skenerov a kamier. Tento systém umožňuje AMR identifikovať prekážky, aby sa im účinne vyhli a pokračovali v ceste. AMR sú schopné bezpečne fungovať spolu s inými strojmi, ľuďmi, tovarom a skladovacími systémami v zariadeniach, kde sú nasadené.

AMR sú mimoriadne kompaktné zariadenia vhodné pre všetky typy skladov. Voľne a nezávisle sa pohybujú v zložitých prostrediach a malých priestoroch. AMR sú však aj vysokovýkonné vozidlá vybavené batériami, ktoré im poskytujú vysoký stupeň prevádzkovej autonómie. Môžu cestovať na veľké vzdialenosti, aby spojili vzdialené body v rámci skladu.

Spýtajte sa experta