Pallet Shuttle regálové systémy

Pallet Shuttle regálové systémy

Kompaktné a vysoko kapacitné skladovanie. Vyšší počet skladovaných položiek. Zníženie času nakládky a vykládky paliet.

Ideálne riešenie pre mraziace sklady alebo ako dočasné riešenie skladovania, bez obmedzenia hĺbky kanálov.

Manipulačné zariadenia umiestňujú Pallet Shuttle do skladovacích kanálov

df4f41a9-5930-4336-21a5-5592001558ca

Pallet Shuttle sa umiestni na koľajnice a premiestni tovar po dĺžke kanála

1b4fce4b-76ad-87a3-006a-5b7b3f55e8b5

V systémoch kompaktných regálov sa pre zvýšenie produktivity môže umiestniť jeden vozík do každého kanála

0c7295a9-54b0-6f36-ec20-fb7fc15453d5

Systémy Pallet Shuttle predstavujú vhodné riešenia pre sklady s malým počtom referencií a s výškou do osem metrov

0190afb2-4706-59d2-2ad8-2440374d030d

Vysokozdvižné vozíky umiestňujú vozík do skladovacieho kanála pre vkladanie a vyťahovanie tovaru v kompaktných regáloch

8fe52aae-1043-5b74-ece3-25f99c043302

So systémom EASY WMS Mecalux je možné jedným tabletom kontrolovať až 18 vozíkov naraz

09a365d1-4d0d-f41c-c64b-61769a80225a

Systém Pallet Shuttle sa obsluhuje diaľkovým ovládaním cez tablet s wifi

518ba646-2b5c-f8e4-ed7f-b414a904c10d

Konzola má bezpečnostný prvok, ktorý funguje ako bezpečnostná zarážka pre vozík Pallet shuttle

c69f49fa-92d6-f654-d007-7be6b5507316

Inštalácie s poloautomatickými vozíkmi umožňujú systém nakládky LIFO aj FIFO

2559fc56-303f-d4d5-6657-dbe290a050cd

Systém Pallet Shuttle disponuje veľkým počtom bezpečnostných prvkov akým je núdzový vypínač

bedc64e0-b2dc-7bf5-c31b-bc1900905fc7

Poloautomatický vozík má blokovací systém, ktorý zabezpečuje upevnenie na vydliciach vysokozdvižného vozíka

a40832a0-f314-502c-5af1-778d2f33e6ec

Tento prístroj funguje s lítiovými batériami, ktoré poskytujú samostatný chod až 10 hodín

4126f201-76d3-0174-a142-fba9f81e4ffd

Batéria Pallet Shuttle sa dobíja na dobíjacích staniciach umiestnených mimo skladovej štruktúry

ffbcabe9-cf00-6968-b5d2-3a727c817d01

Poloautomatické vozíky majú funkciu oslobodenia, ktorá v prípade poruchy umožňuje obnovenie Pallet Shuttle

5e9b8374-783d-4714-9585-ad064f695047

Vozík môže umiestniť palety s rôznymi druhmi nákladu, unesie až 1.500 kg

decfa077-d900-0451-edc9-b50eb82750fd

Elektrické vozíky môžu premiestňovať plastové kontajnery alebo iný druh manipulačných jednotiek

413183ae-8119-d3f3-1d6c-9963b9bafab9

Vďaka svojmu dizajnu sa môžu Pallet Shuttle pohybovať s paletami, ktoré majú náklad s neštandarnými rozmermi

f6851a8b-1929-ec59-7039-86a9b12beac2

Pallet Shuttle je jeden z najvšestrannejších systémov na trhu: môže pohybovať s akýmkoľvek druhom palety

9cd65ef5-3761-c3aa-cc3e-fc13143614de

Skladovacie koľaje majú bezpečnostné zarážky, aby sa nepoškodil ani vozík, ani tovar

4a090e08-1944-b9ec-d17a-a4c070757c2e

Do kompaktných regálov sú odporúčané bezpečnostné mreže ako bezpečnostný prvok na zabránenie prepadu tovaru

51491f25-18f8-d2c8-98fa-cfa4fdc7c550

V skladoch s rôzne rotujúcimi produktami sa môže Pallet Shuttle kombinovať s konvenčnými regálmi

68ee4a1a-922d-2f8b-e57e-4ebfce628c38

V kompaktných regáloch sa môže pripraviť prechod pre peších, iba ak sa na ochranu použije bezpečnostná mreža

047b3a60-1ad6-dbc6-d238-533479e21f7a

Pre optimalizáciu kapacity skladu sa obvykle kombinuje systém Pallet Shuttle s dynamickými úrovňami na picking

1dc667f0-cb87-b92f-90e8-416c6fe54b39

Pallet Shuttle znižuje čas nakládky a vykládky aj v skladoch s rôzne rotujúcimi produktami

f07bac04-073f-ac1c-99ea-7a5a3745aa4c

Kombinovať systém kompaktných regálov a poloautomatického vozíka s regálmi na picking je obvyklým riešením pre urýchlenie prípravy objednávok

aedb1bdb-4c1c-18ac-f73d-3642266e8d50

Elektrický vozík znesie až -30° a preto je najlepším riešením pre využitie priestoru v chladiacich komorách

4a653fdf-f14a-c892-5d32-4c77eb7a28c9

Obvyklé riešenie pre firmy s chladenými potravinami je zavedenie elektrického vozíka do voľne stojaceho skladu

796337e3-344b-720e-4e85-c3fdc0f728ed

Vo voľne stojacom sklade Pallet Shuttle ešte viac zväčšuje skladovaciu kapacitu

a83da882-97b2-6ee2-c83c-cba0db9a2f06

Len jedným príkazom môže Pallet Shuttle naplniť celý skladovací kanál

8496ba7e-be5e-7dd2-543b-4955be33a5e8

Poloautomatický systém Pallet Shuttle dovoľuje prevádzku v režime LIFO aj FIFO

4471fd7d-e3e9-321c-5605-956a3cce5c2e

Zvýšenie toku vstupov a výstupov a zníženie chýb, to sú niektoré výkony, ktoré zaručuje tento skladovací systém

36832a67-b6de-5e5a-627b-ae8733f0f77f

Motorizovaný vozík sa môže prispôsobiť všetkým druhom paliet

44e98c42-94be-d81f-6aef-60e9b76373b9

Štruktúra regálu sa musí prispôsobiť, aby elektrický vozík pracoval bezpečne

12b7fc48-cfab-9d96-4040-05b5b1b9e1d7

Hoci je samostatný až 10 hodín, odporúča sa dobíjanie elektrických vozíkov Pallet shuttle na ich dobíjacích staniciach po skončení zmeny

047766cd-62c4-e5ab-c802-a7b68c5fec00

Elektrické vozíky sú najlepším riešením pre chladiace komory, pretože ich neovplyvňujú podmienky vonkajšieho prostredia

a174fe40-b44f-8834-6caa-a0aa63804fc1

V skladoch s veľkou rotáciou s Pallet Shuttle sa jedna časť inštalácie vyhradzuje na dynamický picking

f32aa035-52e1-f532-e50e-0a3d94a7f6c5

V skladoch s veľkou rotáciou produktov sa môže Pallet Shuttle kombinovať s inými skladovacími systémami

b0e461ef-66f0-ad39-edfa-739ec5f50601

Vozíky AGV, ktoré fungujú prostredníctvom riadenia smeru, sa tiež môžu zaviesť do poloautomatického systému Pallet Shuttle

b2182e87-55ba-9dcb-47a1-302df1d1d010

Pre využitie plochy v menších skladoch sa môžu regály s Pallet Shuttle umiestniť na medziposchodie

6d8ab670-683c-7687-151a-495548f9b56a

Poloautomatický systém skladu s vysokou hustotou ukladania (kombinácia vjazdového regálu s diaľkovo ovládaným vozíkom), ktorý umožňuje príjem a výdaj tovaru s pomocou elektrického vozíka, nazvaného Pallet Shuttle. Tento realizuje pohyb medzi regálmi samoobslužne bez potreby vstupu vysokozdvižných vozíkov do uličiek skladu.

Operátor riadi všetky pohyby vozíka Pallet Shuttle prostredníctvom diaľkového ovládača, ktorým mu zadáva príkazy.

Výhody:

  • Umožňuje akumulačné skladovanie rôznych položiek jednotlivými modulmi.
  • Účinný a veľmi presný systém príjmu a výdaja.
  • Skrátenie času potrebného na výdaj paliet.
  • Zníženie škôd na regáloch, keďže sa medzi regálmi nepoužívajú vysokozdvižné vozíky.
  • Zvýšenie produktivity, pretože sa dosahuje nárast pohybu pri príjme a výdaji.
  • Kompatibilita s rôznymi rozmermi paliet.
  • Ideálne pre sklady s nízkou teplotou prostredia.

Spýtajte sa experta