Skriňové regály Movibloc
Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku

Skriňové regály Movibloc

Znásobenie kapacity skladu alebo archívu šetrí miesto. Ideálne pre skladovanie kníh alebo dokumentov. Bezpečné skladovanie uložených materiálov.

Kompaktný skladovací a archivačný systém je navrhnutý tak, aby umožnil optimálne rozmiestnenie a perfektný poriadok v skladovaných dokumentoch.

82d2d481-529c-5fac-8712-303e39df5386

d03f7eb0-d1ff-24bf-8e2d-e8a6c76d199c

b3b04069-8736-b7a9-9d8c-f1e17f142624

4d98a535-d6f1-5928-a003-4f3ed79a6ed7

f0f93fcd-1024-a1c9-bd2e-4c6e43fa26b0

8d40e0d0-86fb-e8e5-4a16-dee40e39ac07

1d2cf3c3-df28-a2ad-bf21-d87d6ab8b084

35c9af4b-5974-2ab4-e375-de4bd94d76e7

8f9d16b1-3da9-073d-9f6e-065b7dba9202

6487872c-f85f-1e1d-cd88-4fa88730e3f0

07cf9b80-6674-1ec1-d9f5-f019a74db28f

0ba99e85-fd2f-6790-ed23-20df9ad1ae6c

6d439d84-6860-4805-5d44-6003fa755a32

1cb0290a-378c-59c4-028c-3bc057a26e81

87ce4d84-c966-4ab6-f089-177dc1f702d9

a4d8c13e-fe1e-c484-b2ca-424924e09dda

7e9a9a5e-ecfe-32b9-61cd-35cb22de7f85

40115de4-f10b-cb58-2956-d9113aa52a35

e935acc9-38de-f429-2fa9-1e8b7ed038c1

Pozostávajú zo súboru regálov na pohyblivých základniach, ktoré sa presúvajú po koľajniciach, zabezpečuje optimálny poriadok a rozmiestnenie v archíve, alebo v sklade, ako aj veľkú úsporu miesta.

Presúvanie skríň je možné realizovať prostredníctvom troch druhov pohybových mechanizmov: ručného, automatického a kombinovaného.

Výhody:

  • Výborné využitie priestoru.
  • Vynikajúce prispôsobenie sa každému priestoru.
  • Celková ochrana uloženého materiálu.
  • Vhodné na archivovanie všetkých druhov kníh a dokumentov.
  • Pokiaľ je archív veľmi vysoký je možné použiť spojovacie mostíky – medziposchodia pre prístup do horných častí.