Mobilné regálové systémy Movirack

Optimalizácia priestoru. Ideálny systém pre mrazené sklady. Eliminácia prístupových uličiek.

Tento systém na mobilnej základni umožňuje prístup do niekoľkých regálov z jedinej pracovnej uličky.

Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku
Mobilné regálové systémy Movirack
So systémom Movirack sa dosahuje zhutnenie regálov a zvýšenie skladovacej kapacity bez straty priameho prístupu ku každej palete.

So systémom Movirack sa dosahuje zhutnenie regálov a zvýšenie skladovacej kapacity bez straty priameho prístupu ku každej palete.

Regály sú umiestnené na pohyblivých, riadených základniach, ktoré sa presúvajú smerom do strán. Tým sa vytvorí vždy len jedna ulička medzi regálmi kde sa pracuje. Obsluha riadi posúvanie automaticky pomocou diaľkového ovládača, alebo manuálne stlačením príslušného spínača.

Tieto základne sú vybavené motormi a prevodovkami ako aj ďalšími systémami starajúcimi sa o bezpečnú a spoľahnlivú prevádzku.

Výhody

  • Systém je optimálny pre chladiace komory, na chladenie aj zmrazovanie.
  • Zvýšenie kapacity skladovacieho priestoru.
  • Zníženie počtu uličiek pre prístup.
Žiadosť o informáciu a/alebo ponuku

Spýtajte sa experta +421 233 006 785