Mobilné regálové systémy Movirack

Mobilné regálové systémy Movirack

Optimalizácia priestoru. Ideálny systém pre mrazené sklady. Eliminácia prístupových uličiek.

Tento systém na mobilnej základni umožňuje prístup do niekoľkých regálov z jedinej pracovnej uličky.

Regály Movirack umožňujú zvýšenie skladovacej kapacity inštalácie medzi 80% a 120%

9e0cd7a6-d524-e751-be1b-4fffbf3df121

Regály Movirack umožňujú prístup ku každej palete, ideálne v prípade malého počtu paliet rovnakej referencie

5f49fb09-e1dd-2a2b-d1a4-727b90d968af

Tento systém sa môže prispôsobiť viacúrovňovým skladom, pre optimalizáciu kapacity skladu

a2ce8547-0194-dbdf-2537-9c7af3983cb2

Pohyblivosť tohto druhu regála je výborná pre nízke sklady

38fc0e41-2526-de98-1367-db18b98d7be6

Tento pohyblivý skladovací systém je vhodný pre potravinársky sektor, kde zvykne byť málo paliet rovnakej referencie

47b0cd8e-f059-78c3-be01-c5be411e84ac

Manipulačné zariadenia pristupujú k tovaru cez uličku, ktorá sa otvára vo vnútri regálu

53ea7bbd-f082-718a-ccef-d7533ea63650

Operátor prostredníctvom diaľkového ovládania vyberie, ktorá ulička sa musí otvoriť

360abe46-48f3-5e1f-7ee9-45c380c8d3b2

Ulička, ktorá sa na diaľku otvorí tiež umožňuje, aby operátori urobili picking priamo z regálu

35855710-ca3d-588f-e3c3-1216557f0a3b

Pre dosiahnutie maximálneho výkonu skladu sa tento systém skladovania môže kombinovať s pevnými regálmi

b9dfd2e7-0b48-1f18-e6bf-aaa02a223337

Regály Movirack sa otvárajú kolmo na hlavnú uličku, prostredníctvom koľají zapustených v podlahe

771feb0e-4632-d239-b73a-4daefab048fa

Vďaka koľajniciam umiestneným v podlahe, pohyblivé základne regálov Movirack presúvajú z boku celú štruktúru

54bdbcfa-658d-017a-53f9-24033ac94b3c

Použitie výstuh štruktúry zabezpečuje stabilitu pohyblivých regálov

2eb848bb-45e5-075a-73da-a7cbdeb0a32a

Integrované rozvádzacie skrine zaručujú, aby sa štruktúra hýbala automaticky a bezpečne

d917f623-fccf-4c2a-46cd-a6516a939ae9

Vďaka pohyblivým základniam využívajú sklady so systémom Movirack dostupný priestor potláčaním uličiek

09a699f8-d233-9160-eeef-829b09a65a3f

Regály Movirack disponujú viacerými bezpečnostnými prvkami, aby sa zabránilo nehodám: tlačidlový panel, núdzové tlačidlo

318e09b1-f4e4-18b5-8368-2dc9ec3859e4

Systém Movirack sa môže kombinovať s konzolovými regálmi cantilever pre uskladnenie dlhých tovarov ako trubky alebo plechy

1c64a113-d8e5-33bb-0111-f2985810dcea

Do regálov Movirack sa zvyknú umiestniť mrežované police pre zaručenie stability tovaru

69ad35d8-f1f4-ad64-90f7-3b0503462542

Umiestnenie bezpečnostnej mriežky na všetky úrovne regálu zabezpečuje ochranu manipulačnej jednotky

6d1075bf-d75a-07b8-8765-5aa1a388fc99

Pohyblivé regály môžu mať rôzne police na zabezpečenie nákladu, napríklad kovové alebo mrežované

4797e05c-caaa-7c20-4bd1-6f38206bbf17

Systémy pohyblivých regálov sú vhodné pre chladiace komory so strednou a nízkou rotáciou

d5fb0d75-d796-c4ec-f7ef-2c0abbdff6b0

V prípade potreby sa môže prostredníctvom výstupku na najvzdialenejšej úrovni postaviť prístup pre peších

6fb2a09c-9d10-6170-2399-bcafa5ae3188

Systém Movirack sa môže kombinovať s konvenčnými regálmi, podľa žiadosti každého skladu

a082e1e4-0078-00ee-33d6-9f86bb83f81a

Regály s pohyblivými základňami sa môžu kombinovať s inými automatickými systémami ako Pallet Shuttle

c39d8e14-c030-ce98-2319-8c9b071e72bb

Systém Movirack umožňuje operátorom počas obsluhy vysokozdvižných vozíkov prístup k produktu, keď to potrebujú

3b90e615-f02b-be54-6090-080d55518ace

Možnosť parking umožňuje zväčšiť oddelenie medzi regálmi, čo poskytuje lepšiu cirkuláciu vzduchu

2bbf8c50-0d00-0b30-166f-18929c969110

Operátori pohybujú regály pomocou diaľkového ovládania

8af68654-0bf1-691e-5e29-6c9395d6490e

Systém Movirack zaručuje bezpečnosť štruktúry vďaka veľkému množstvu bezpečnostných prvkov

48ebef64-35dc-7961-a3a3-b059324e465e

Hlavná elektrická skriňa zaznamenáva všetky príkazy a pohyby systému Movirack

5669e3ef-3d4d-d78e-4017-a26658e8f7f3

Vo chvíli, keď sa systém stavia, sa môže pripraviť ulička pre peších prostredníctvom konštrukcie konzolových regálov

e424f077-e5b9-746f-41c4-2d4ce7e7ec6f

Systém Movirack má vonkajšiu bezpečnostnú bariéru, aby sa zabránilo nehodám operátorov

c7df6b34-061e-ca65-910b-01498c96f528

Tento systém sa môže postaviť s rôznymi modulmi, podľa logistických požiadavok zákazníka

2c3965c6-58c3-37eb-8449-68d7a3599074

Rovnako ako paletovacie regály, aj regály Movirack môžu obsahovať konzolové regály pre skladovanie dlhých produktov

27ec88de-2862-ee58-8206-9d191c86bc81

V chladiacich skladoch zaručujú maximálne využitie skladovacej kapacity regály s pohyblivými základňami

8a4b1a77-7c61-cb78-7208-d856edcd3910

So systémom Movirack sa dosahuje zhutnenie regálov a zvýšenie skladovacej kapacity bez straty priameho prístupu ku každej palete.

Regály sú umiestnené na pohyblivých, riadených základniach, ktoré sa presúvajú smerom do strán. Tým sa vytvorí vždy len jedna ulička medzi regálmi kde sa pracuje. Obsluha riadi posúvanie automaticky pomocou diaľkového ovládača, alebo manuálne stlačením príslušného spínača.

Tieto základne sú vybavené motormi a prevodovkami ako aj ďalšími systémami starajúcimi sa o bezpečnú a spoľahnlivú prevádzku.

Výhody

  • Systém je optimálny pre chladiace komory, na chladenie aj zmrazovanie.
  • Zvýšenie kapacity skladovacieho priestoru.
  • Zníženie počtu uličiek pre prístup.

Spýtajte sa experta