Proces výroby

 • Vysoko kvalitný procesy

  Skupina Mecalux disponuje dvanástimi výrobnými centrami: tromi v Španielsku a ostatnými v Argentíne, Poľsku, Mexiku, USA a v Brazílii.

  Výrobné linky zaručujú nepretržitú výrobu, ktorá vždy podlieha najprísnejšej kontrole kvality. Mecalux využíva najmodernejšie automatické zváracie procesy.

  Všetky prvky tvoriace súčasť konštrukcie regálov sú podrobované rozsiahlym technickým skúškam a testom bezpečnosti.

  Vysoko kvalitný procesy
 • Garantovaná ochrana

  Vstupný materiál je automaticky povrchovo ošetrený farbou, ktorá dodáva adekvátnu povrchovú ochranu. Prvky, ktoré sú najviac vystavené opotrebovaniu a korózii sú ošetrené kataforetickým náterom, ktorý zaručuje trikrát vyššiu odolnosť ako klasické farby. Tento proces ponúka významné výhody oproti iným, tradičným metódam povrchovej úpravy:

  · Väčšia odolnosť proti korózii

  · Jednoliata vrstva farby.

  · Ideálne správanie voči ohňu (teplota vznietenia vyššia ako 200 º C)

  Garantovaná ochrana
 • Riešenia na mieru

  Vo chvíli, keď nás zákazník požiada o inštaláciu skladovacieho systému, Mecalux využije jedinečný počítačový program, ktorý po vložení rôznych informácií určí najvhodnejší systém pre dosiahnutie maximálneho využitia skladu.

  Všetky výpočtové a skúšobné procesy a dizajn kovových regálov v Mecaluxe spĺňajú medzinárodnú normu FEM, ktorej požiadavky na kvalitu a bezpečnosť výrobkov zaručujú našim klientom len to najlepšie.

  Riešenia na mieru
Missconfigured or missplaced portlet, no content found
Dynamic Content: false
Master Name: Showroom-banner
Template Key: