Príklady a projekty

Zoznámte sa s vybranými príkladmi projektov realizovaných spoločnosťou Mecalux, hodnotením miery, v akej investícia spĺňa očakávania klientov, a tiež s rôznymi spôsobmi riešenia použitými pri danom objekte. Nezávisle od druhu výrobku preň nájdeme zodpovedajúci systém skladovania, prepravy a pomôžeme optimalizovať riadenie skladovaných výrobkov.

Spýtajte sa experta