Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Príklady a projekty

Zoznámte sa s vybranými príkladmi projektov realizovaných spoločnosťou Mecalux, hodnotením miery, v akej investícia spĺňa očakávania klientov, a tiež s rôznymi spôsobmi riešenia použitými pri danom objekte. Nezávisle od druhu výrobku preň nájdeme zodpovedajúci systém skladovania, prepravy a pomôžeme optimalizovať riadenie skladovaných výrobkov.

Spýtajte sa experta +421 233 006 785

Žiadosť o informácie