Automatizácia skladu IKEA Components na Slovensku

02 sep 2019

IKEA Components, spoločnosť zaoberajúca sa balením a distribúciou nábytkových kovaní, plánuje celkovú automatizáciu procesov vo svojom exportnom sklade v meste Malacky na Slovensku. 

Pôvodne sa v objekte nachádzalo 12 uličiek s paletovými regálmi. V roku 2014 realizoval Mecalux jeho čiastočnú automatizáciu. Sklad bol vybavený dopravníkovým systémom a hydraulickým stolom, ktorý slúži na zvýšenie ergonómie personálu, ktorý kompletizoval objednávky. Okrem toho boli v troch uličkách nainštalované trojstranné paletové vozíky (MT0), ktoré nahradili existujúce systémové vozíky (VNA). Do konca roku 2018 tieto vozíky obsluhovali regály s kapacitou 4500 paliet. Na efektivitu procesov uskutočňovaných v zautomatizovanej časti dohliadal skladový softvér Easy WMS implementovaný spoločnosťou Mecalux.

Použitie trojstranných paletových vozíkov (MT0) bolo zvolené z dôvodu požiadavky spoločnosti IKEA Components s.r.o. na ochranu paletových regálov nainštalovaných v sklade. Trojstranné vozíky bez hornej vodiacej zostavy umožňujú automatizáciu paletových regálov do výšky 15 metrov. Táto operácia zvyčajne nevyžaduje zmeny konštrukcie skladu, vďaka čomu sa dá prakticky uskutočniť.

Automatizovaná časť skladu slúžila na skladovanie plných paliet pochádzajúcich z výroby, na ich dodávanie do zbernej zóny na účely prípravy objednávok a následne do prepravnej zóny. Materiál, ktorý po kompletizácii ostal na palete, bol odoslaný do skladu. Skladový softvér Easy WMS umožňoval prísnu kontrolu skladových zásob a všetkých operácií vykonávaných v tejto časti.

V roku 2018 sa spoločnosť IKEA Components s.r.o. rozhodla pokračovať v automatizácii logistického procesu. Po novom, plné palety sa umiestňujú na regály a plné ich tiež opúšťajú, to znamená že nedochádza ku ich kompletizácii. Zmena logistického procesu si vyžiadala zmenu organizácie skladu. V apríli 2019 začala spoločnosť Mecalux proces zmeny smeru práce vozíkov. Boli otočené o 180°. Úpravám bola podrobená aj slučka dopravníkov, ktorá bola prepojená s linkou PCL (Pallet Closing Line), čo umožní celkovú automatizáciu procesu privádzania palety do expedičného skladu.

Na roky 2020 až 2021 plánuje IKEA Components s.r.o. ďalšiu fázu automatizácie skladu. Do zvyšných deviatich uličiek, v ktorých ešte stále pracujú systémové vozíky, sa majú nainštalovať trojcestné paletové vozíky (MT0). Spoločnosť IKEA Componentns s.r.o. tak dosiahne celkovú automatizáciu objektu, vďaka čomu sa zefektívni skladovací proces a minimalizuje počet chýb, čo sa prejaví vo vyššej efektivite a účinnosti. Spoločnosť Mecalux už pripravila projekt inštalácie, ale konečné rozhodnutie o jeho spustení bude prijaté najskôr v poslednom štvrťroku 2019.

Pavol Masarovič - Site Process Developer
Automatizácia logistických a skladových operácií je momentálne nevyhnutnosťou aj pre náš závod. Tento projekt je kombináciou oboch. Automatizácia na strane logistiky umožňuje rýchly a efektívny presun paliet z baliacej linky priamo do skladu a samotná skladová automatizácia použitím zakladačov MT0 umožňuje efektívny plánovanie a riadenie exportu zo skladu priamo našim zákazníkom.

O spoločnosti IKEA

Spoločnosť IKEA bola založená vo Švédsku v roku 1943 Ingvarom Kampradom ako malá spoločnosť zaoberajúca sa katalógovým predajom. V súčasnosti patrí do skupiny najznámejších svetových značiek a predáva v 52 krajinách po celom svete. IKEA Components je dcérska spoločnosť IKEA a súčaťou dodávatelského reťazca IKEA, ktorá zabezpečuje balenie a dodávky nábytkového kovania a komponentov pre nábytky IKEA.