Obľúbená sieť obchodov s potravinami zväčšuje kapacitu svojho skladu

27 sep 2019

CBA Slovakia, majiteľ jednej z najväčších sietí obchodov s potravinami na Slovensku, vybaví svoj sklad v Žiari nad Hronom paletovými regálmi spoločnosti Mecalux. Ide o veľmi trvácny a univerzálny skladovací systém. Ďalšie prvky umožňujú prispôsobenie nakladacích úrovní veľkosti skladovaných paliet.

Regály s výškou 8,5 m budú rozdelené na 5 nakladacích úrovní. Na každej z nich bude možné skladovať palety s celkovou hmotnosťou 2400 kg. Niektoré chodby budú mať dĺžku 55 metrov. Tieto regály budú zaberať prakticky celú dostupnú plochu objektu a vmestí sa na ne viac ako 17 500 paliet.

Marcin Sobociński - Oddelenie logistiky
„Firmu Mecalux sme si vybrali z toho dôvodu, že spomedzi siedmich firiem z Európskej únie a mimo nej, s ktorými sme hovorili o možnosti vybavenia skladu, bola ponuka od firmy Mecalux najlepšia v každom ohľade: technické riešenie, cena a zákaznícky servis“.

O spoločnosti CBA Slovakia

CBA Slovakia prevádzkuje jednu z najväčších maloobchodných sietí s vyše 300 predajňami vo formáte menších samoobslužných potravín a lokálnych supermarketov po celom Slovensku. V roku 2019 prebieha rebranding celej siete na novú značku Potraviny Kačka súbežne s intenzívnym remodelingom existujúcich predajní. Cieľom je priniesť zákazníkom po celom Slovensku od malých obcí až po veľké mestá nový, moderný štandard nakupovania. Predajne Potraviny Kačka patria k obchodom s najvyšším zastúpením domácich slovenských výrobkov. Súčasťou kompletnej modernizácie je aj nový, centrálny logistický sklad v Žiari nad Hronom, ktorý zefektívni dodávky tovaru a zároveň umožní detailnejšiu kontrolu dodržiavania kvalitatívneho štandardu v celej sieti Potraviny Kačka.