Vjazdové regály – tzv. Drive in

Vjazdové regály – tzv. Drive in

Optimalizácia priestoru, ktorý je k dispozícii. Eliminácia uličiek medzi regálmi. Umožňuje skladovanie toľkých skladovývh položiek, koľko je regálových radov.

Ideálne pre skladovanie homogénnych výrobkov s nízkou rotáciou as veľkým množstvom paliet rovnakého druhu tovaru.

Vysokozdvižné vozíky sa pohybujú vo vnútri skladovacích uličiek kompaktného regálu drive-in

cdfe80c1-cf95-02bb-c1c1-a6acf360a1cd

Systém drive-in dovoľuje navrhnúť rozloženia regálov s rôznymi modulmi na náklad

e604030f-c897-96df-bcfe-c996239a8e61

Regály drive-in sú vhodné pre uskladnenie veľkého množstva paliet s rovnakou referenciou

2601a17f-4b0b-13f9-8320-29f63678eba9

Výstuže zosilňujú štruktúru kompaktných regálov a chránia náklad v prípade seizmických pohybov

2d3b8d07-fba0-e999-97da-0ae6e8ce4155

Vysokozdvižné vozíky sa pohybujú vo vnútri uličiek, vkladajú a vyťahujú palety

c556bfa2-2a30-a562-6b2b-cc131a39f7d5

Kompaktné regály umožňujú manipulačným zariadeniam nakládku a vykládku tovaru

768c52c6-4755-27d8-9ede-7ec28ecd3d9d

Vysokozdvižné vozíky majú prístup do vnútra skladovacích uličiek v regáloch drive-in

6e57a2c9-e5b3-a6f7-2bc7-2291308c2404

Kompaktné regály sú ideálny skladovací systém pre využitie maximálnej kapacity inštalácie

e3db9b5c-af08-b44a-59a8-d93d0d090f37

Systém drive-in značne zvyšuje kapacitu inštalácie

86119baf-9f19-2692-22ea-6fdf3cdf3252

Kompaktné regály môžu byť v prevedení drive-in alebo drive-through, podľa toho, či majú jednu prístupovú uličku alebo dve

79130508-f834-c7c5-a204-74de89038759

Systémy drive-in disponujú viacerými uličkami, ktorými manipulačné zariadenia pristupujú k paletám

6e487454-5da3-84b8-05a9-cb191da4cf21

Koľaje GP sú najpoužívanejšie na podopieranie váhy tovaru v regáloch drive-in

261f4da2-0b2c-d4d7-67bc-9da66104e54a

Konzoly C v kompaktných systémoch slúžia na nepriame podopieranie váhy tovaru

fbcc40f1-d70c-53bb-a7f5-8f74138608fd

Konzoly majú dve funkcie: podopierajú váhu tovaru a slúžia ako časť podpornej koľaje

2d7ad099-a963-f605-fb21-a5d58938bb91

Prvok na centrovanie paliet je hlavný prvok kompaktných regálov: pomáha zarovnať tovar na vstupe do uličky

9f737e6c-d6f1-9434-26aa-17332391f712

Vodidlá LPN sa používajú v inštaláciách, kde sa vyžaduje skladovanie produktov na úrovni podlahy

a5c62ab2-e7fd-5ab2-2a56-8cee202411b9

Vodiaca koľaj VGPC je bežne použitá v takých skladoch, kde sa pohybujú vozíky vnútrom kompaktných regálov

f299c07f-034d-5987-50b8-254a2dc235a2

Kotvenia regálu majú bočné ochrany, aby vysokozdvižné vozíky nepoškodili štruktúru

c97efd1a-a546-2b87-7dc8-67ef47582969

V kompaktných regáloch sa do rámov pridávajú výstuže, aby vozíky nepoškodili štruktúru

3476fd83-2e0c-8d58-2683-e79b64efaabc

V extrémnych prípadoch sa môžu pridať dvojité výstuže na rám drive-in, aby sa zabránilo úderom v regáli

93576626-fdbb-1eed-9e94-75adcb82b299

Na vstupe do kompaktných regálov musí byť signálne zariadenie, kde sú uvedené technické údaje inštalácie

f61167e4-05b4-9d78-6e5e-10ae29f96949

Systém drive-in využíva maximálnu kapacitu skladu, kľúčový faktor v chladiacich komorách

3cba1bbe-0f7b-6c34-ef50-b3af7837da9e

Pre optimalizáciu prevádzky skladu sa kompaktné regály kombinujú s inými skladovacími systémami

77f1aa92-14f8-1903-8171-505162f365c4

Kompaktné regály tiež môžu tvoriť časť štruktúry skladu a zmeniť sa na voľne stojace inštalácie

a93ccb50-08f2-86d8-9259-362d34c4787e

Regály drive-in môžu byť tiež umiestnené vonku

0f0aae1c-d190-143c-6e7d-6894c8485726

Systém drive-in sú regály, v ktorých vozíky môžu pristupovať k tovaru cez svoje skladovacie kanály

60379f39-21a7-cb95-a4c9-bba6b9ef7ab6

Kompaktné regály drive-in fungujú v skladoch, ktoré používajú metódu poradia produktov LIFO

e541ce18-acc9-ea71-6c0f-da1ecaf670e7

Kompaktné regály môžu byť drive-in alebo drive-through, podľa toho, či sa k nákladu pristupuje z jednej alebo oboch strán

2c59d719-0e4b-757c-052c-2d11ea9d7e68

Hranice bezpečnosti sú kľúčové, aby vozíky nepoškodili štruktúru regálov drive-in

a56ec26a-22eb-4168-2dd1-2222e9087ef2

Kotvenia regálu majú bočné ochrany, aby sa zabránilo poškodeniu štruktúry

bf8013e3-218b-1dc2-91f1-37cd4f462b52

Hoci konzoly GP sú bežnejšie, existujú palety, ktoré vyžadujú na ochranu nákladu podperu C

922e55af-88e8-bf41-0172-f0176901a545

Tieto prvky na centrovanie paliet slúžia na vedenie manipulačných zariadení pri nakládke a vykládke tovaru

6cbbae1c-bf4c-f0aa-c8e2-7ddc97283c50

Konzoly C sú špecifické pre inštalácie, v ktorých sa vyžaduje skladovanie veľmi dlhých tovarov

786a0891-44f1-3ff3-32b9-aafddc79cbd8

V kompaktných regáloch vodidlá minimalizujú riziko poškodenia štruktúry

04db3701-2a8c-5a98-9a86-e091f00e9f42

V systémoch drive-in je nevyhnutné použitie vodiacich koľají pre zaručenie bezpečnosti operátorov

73a9a9ed-9ba2-567d-1932-8c36a8eeb63a

Žlté signalizácie rozmiestnené po celom sklade slúžia ako vodidlo pre operátorov

5940cc4c-3573-0a5f-dc56-0226f6bd0743

Sklady drive-in takisto umožňujú automatizáciu: medzi inými prvkami sa môžu pripojiť aj Pallet Shuttle alebo zakladacie výťahy

e79c1ee3-0331-8aea-d540-ac71376eca87

Akumulačné skladovanie, ktoré poskytuje maximálne využitie daného priestoru, či už plochy, alebo výšky.

Vhodné regály pre rovnorodé produkty s malým obehovým cyklom a vo veľkých množstvách paliet s jednou položkou.

Výhody

  • Maximálna využiteľnosť dostupného priestoru (až 85 %).
  • Zníženie množstva chodbičiek medzi regálmi.
  • Dôsledná kontrola vstupov a výstupov.
  • Dovoľuje toľko druhov položiek, ako je vybudovaných nakladacích uličiek.

Systém je ponúkaný v dvoch variantoch: systém drive-in s jednou prístupovou uličkou a systém drive-through s dvoma prístupmi pre ukladanie z prednej a zadnej strany.

Vjazdové systémy sa často využívajú v chladiacich komorách (v chladiarenských ako aj v mraziarenských) a umožňujú maximálne využitie priestoru určeného na skladovanie výrobkov pri nastavenej teplote.

Spýtajte sa experta