Automatické operácie kompletizácie: optimalizácia procesu prípravy objednávky

Príprava objednávky je jednou z najzásadnejších operácií vykonávaných v sklade. Jej automatizácia pomáha optimalizovať prevádzku celej inštalácie.