Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Automatické operácie kompletizácie: optimalizácia procesu prípravy objednávky

Príprava objednávky je jednou z najzásadnejších operácií vykonávaných v sklade. Jej automatizácia pomáha optimalizovať prevádzku celej inštalácie.