Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Paletový sklad – najuniverzálnejší spôsob skladovania

Paletové regály – optimálny skladovací systém v prípade práce s rôznymi druhmi tovaru, nezávisle od druhu používaného zariadenia blízkej prepravy.