Paletový sklad – najuniverzálnejší spôsob skladovania

Paletové regály – optimálny skladovací systém v prípade práce s rôznymi druhmi tovaru, nezávisle od druhu používaného zariadenia blízkej prepravy.