Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Zakladací žeriav s jednoduchou hĺbkou: jednoduchý cyklus

Automatické sklady s jednoduchou hĺbkou skladovania: zakladací žeriav obsluhuje iba jednu paletu z každej strany uličky. Jednoduchý cyklus predpokladá výpočet prevádzky zakladacieho žeriava, ktorý spočíva v odobratí palety z prednej zóny skladu, v jej umiestnení do regála a návrate do prednej zóny skladu.