Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Automatizované operácie kompletizácie objednávky v manuálnom režime: podpora obsluhy pripravujúcej zásielku

Pre zlepšenie riadenia zásob, obmedzenie počtu chýb a s tým spojeného zníženia nákladov logistickej obsluhy sme tradičné formy riadenia skladu nahradili informačnými a mechanickými systémami, ktoré umožňujú optimalizáciu operácií prípravy objednávky.