Automatizované operácie kompletizácie objednávky v manuálnom režime: podpora obsluhy pripravujúcej zásielku

Pre zlepšenie riadenia zásob, obmedzenie počtu chýb a s tým spojeného zníženia nákladov logistickej obsluhy sme tradičné formy riadenia skladu nahradili informačnými a mechanickými systémami, ktoré umožňujú optimalizáciu operácií prípravy objednávky.