Na týchto stránkach súhlasíte s používaním súborov cookies prvých a tretích strán pre zlepšenie uživateľských služieb. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Automatizované operácie kompletizácie objednávky v manuálnom režime: podpora obsluhy pripravujúcej zásielku

Pre zlepšenie riadenia zásob, obmedzenie počtu chýb a s tým spojeného zníženia nákladov logistickej obsluhy sme tradičné formy riadenia skladu nahradili informačnými a mechanickými systémami, ktoré umožňujú optimalizáciu operácií prípravy objednávky.

Automatizované operácie kompletizácie objednávky v manuálnom režime: podpora obsluhy pripravujúcej zásielku