Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Kombinované cykly s dvojitou hĺbkou skladovania: premiestnenie

Kombinované cykly pri regáloch s dvojitou hĺbkou skladovania – vďaka automatickej operácii premiestňovania palety sa zväčšuje kapacita vášho skladu.