Kombinované cykly s dvojitou hĺbkou skladovania: premiestnenie

Kombinované cykly pri regáloch s dvojitou hĺbkou skladovania – vďaka automatickej operácii premiestňovania palety sa zväčšuje kapacita vášho skladu.