Prenášanie paliet medzi podlažiami

Prenášanie tovaru skladovaného na palete medzi rôznymi podlažiami už nepredstavuje problém. Paletový výťah je ideálnym riešením, ktoré je možné uplatniť v každom sklade, nezávisle od podmienok, ktoré v ňom panujú.