Prenášanie paliet medzi voľne stojacimi dopravníkmi

Prepravná linka paletových dopravníkov môže prijímať rôzne formy. Prevádzkový rozsah otočného dopravníka je 45°, 60°, 90° a/alebo 180°.