Prepravný valčekovo-reťazový modul

Tento modul využíva valčeky aj reťaze, vďaka čomu môže prenášať palety z jedného systému na druhý so zmenou smeru prenášania palety o 90°.