Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Prepravný valčekovo-reťazový modul

Tento modul využíva valčeky aj reťaze, vďaka čomu môže prenášať palety z jedného systému na druhý so zmenou smeru prenášania palety o 90°.