Regály push-back, ešte viac položiek

Systém umožňuje nahromadenie paliet na skladovacej úrovni v súlade s pracovnou zásadou LIFO. Ide o pružný a všestranný spôsob skladovania nákladov.