Ukladanie a spätná distribúcia prázdnych paliet na prepravnej linke

Teleskopická vidlica s elektromechanickým systémom zdvíhania hromadí palety alebo vykonáva obrátený postup, t. j. zdvíha štós a umožňuje vytiahnuť poslednú paletu zospodu. Dokonalý systém na uplatnenie na prepravných trasách s netypickou konfiguráciou.