Interlake Mecalux sa zúčastní logistickej výstavy NA2010 v Spojených štátoch

30 jún 2010

Interlake Mecalux sa zúčastní výstavy (North American Material Handling & Logistics Show), ktorá sa bude konať 26. – 29. apríla v Clevelande (Ohio). Účasťou na výstave zvyšuje Interlake Mecalux svoju vlastnú schopnosť spĺňať potreby zákazníkov v Spojených štátoch a ponúka im jednu z najnovších inovácií v skladových aplikáciách – softvér na správu skladov EasyWMS®.

EasyWMS®, nutná technologická inovácia patentovaná spoločnosťou Mecalux
Nezávisle od veľkosti alebo odboru danej firmy program EasyWMS® slúži na správu a automatizáciu skladu podľa funkcií softvéru a pochopiteľne podľa individuálnych potrieb (kompletizácia, kontrola objednávok, zásoby, štatistiky rotácií atď.). Vďaka tomuto programu je možné znížiť logistické náklady na čas, straty a materiálne aj ľudské zdroje, zároveň však zvýšiť efektivitu a zlepšiť kvalitu obsluhy zákazníka. Program je všestranný a dá sa jednoducho implementovať. Bol vytvorený, spracovaný a patentovaný výhradne spoločnosťou Mecalux v oddelení automatizácie nachádzajúcom sa v sídle v Barcelone a Technologickom stredisku v meste Gijón. EasyWMS® bol na trhu prijatý so značným uznaním, v roku 2009 sa totiž predalo 200 inštalácií a predpokladá sa, že v roku 2010 s týmto programom bude pracovať 1 000 skladov. Z tohto dôvodu Mecalux vedie rozsiahlu kampaň propagujúcu softvér na tuzemských aj medzinárodných veľtrhoch venovaných logistike a novým technológiám.

Strategická oblasť Mecalux
Práve v oblasti NAFTA dosiahol Mecalux najvyšší rast obratu v roku 2009 – o 15 % viac oproti predchádzajúcemu roku a predstavoval 100 miliónov eur. Okrem toho suma objednávok z tejto oblasti vzrástla zo 73 miliónov eur v roku 2008 na 110 miliónov eur v roku 2009, tzn. bol zaznamenaný rast o 51 %. Mecalux počíta, že vďaka integrácii ľudských, výrobných a obchodných zdrojov, ktoré umožnili vytvoriť Interlake Mecalux USA, bude jeho nová oblasť pôsobenia v Spojených štátoch schopná udržať a zvýšiť túto pozitívnu tendenciu. Amerika je v súčasnosti pre Mecalux jedným z najvýznamnejších trhov. Všetko nasvedčuje tomu, že sa v budúcnosti výška obratov medzi Európou a Spojenými štátmi vyrovná.

Výstava NA2010 (North American Material Handling & Logistics Show) patrí medzi najvýznamnejšie odborové akcie v Spojených štátoch, na ktorej sa schádzajú podniky z daného odboru. Počas tohto ročníka boli pripravené priestory pre viac než 500 vystavovateľov a bol usporiadaný konferenčný deň pre viac než 60 školení.