MECALUX uskutočnil nákup aktív firmy Interlake vo výške 30 miliónov dolárov

28 máj 2009

Spoločnosť MECALUX informovala CNMV o realizácii nákupu aktív spoločností UFC Interlake Holding Co., United Fixtures Company, Inc., Interlake Material Handling, Inc. a Conco-Tellus Inc. v hodnote 30 miliónov dolárov celkovo financovaných z vlastných fondov. Medzi aktívami, ktoré spoločnosť získala, sa nachádzajú výrobné závody Pontiac (Illinois) a Sumter (Južná Karolína) a závody v Mexicali a Matamoros, ktoré patria mexickým pobočkám skupiny. Touto transakciou MECALUX získal taktiež obchodnú sieť a všetky práva priemyselného vlastníctva. Americká pobočka MECALUXU zmenila svoj obchodný názov na INTERLAKE MECALUX.

V zhode s právnymi predpismi Spojených štátov (Oddiel 363 kódexu Bankruptcy), a keďže neboli predložené žiadne ďalšie ponuky na nákup vyššie zmienených aktív, nebolo nutné uskutočniť verejnú aukciu a MECALUX sa stal jediným vydražiteľom.

MECALUX sa dostáva na pozíciu potenciálneho lídra amerického trhu
To pre MECALUX znamená predovšetkým obchodnú príležitosť, ktorá podporí prítomnosť spoločnosti na trhoch USA a Mexika, a tak posilní jeho budúci rast v týchto krajinách.

Je potrebné pripomenúť, že UFC Interlake Holding Co. bola historicky vedúcou spoločnosťou na trhu Spojených štátov ako svojím obratom, tak technológiou. MECALUX prevzal bázu zákazníkov UFC Interlake Holding Co., kde sa nachádza väčšina spoločností Spojených štátov. To MECALUXU umožňuje rozvoj na americkom trhu a prinesie príležitosť ponúknuť tie najlepšie služby týmto zákazníkom aj na ostatných medzinárodných trhoch. Medzi zmienených klientov patria napr. WALL-MART, HOME DEPOT, TOYOTA… Okrem toho k aktívam patrí taktiež obchodná a servisná linka a implementácia automatizácie skladov.

Začlenenie 4 závodov s pokročilou technológiou
4 výrobné závody, ktoré MECALUX integroval na americkom trhu, sú technologicky veľmi vyvinuté závody s výrobnou kapacitou pre výrobu úplne kompletného radu regálov na americkom trhu, ktoré sa pridali k aktuálnej ponuke MECALUXU. Ide o závody so špičkovou technológiou a vysokou flexibilitou výroby schopné vyhovieť všetkým potrebám klientov. Tieto 4 závody sa pridali k dvom výrobným závodom, ktoré už MECALUX vlastní v tejto oblasti (Chicago a Mexiko). Takto sa združuje na zmienenom trhu 6 výrobných závodov, ktoré môžu účinne pokryť celé americké a mexické územie.

Prevzatie všetkých patentov, značiek a technológie INTERLAKE
Súčasťou priemyselného vlastníctva, ktoré MECALUX získa, sú taktiež všetky patenty a značky, rovnako ako technológia potrebná na pokračovanie vo vývoji bázy produktov UFC Interlake Holding Co. Spoločnosť taktiež získava značku REDIRACK – lídra na kanadskom trhu, ktorá má momentálne licenciu ako líder vo výrobe regálov v Kanade. INTERLAKE MECALUX predpokladá, ak budú trhové podmienky priaznivé, veľmi dôležitý rozvoj v Spojených štátoch a Mexiku, čo sa týka obratu v predaji regálov, tak aj nových technologických oddelení, ktoré môžu ponúknuť automatické sklady a softvér na celom americkom trhu.

Pri predpokladanom rozvoji skupiny bude práve americký trh jedným z najvýznamnejších a taktiež bude vyrovnávať pozíciu skupiny, s predpokladaným predajom 50 % v Európe a 50 % v USA.

MECALUX teraz disponuje celkom 12 závodmi
Touto transakciou skupina MECALUX prechádza zo súčasných 8 výrobných závodov na 12 závodov celkom, a stáva sa tak jedným zo svetových lídrov svojou kapacitou a technológiou špecializovanou na sektor skladovania.