Vlastné a externé súbory cookies používame k prisposobeniu obsahu Vaším preferenciam. Pokračovaním v prehliadači týchto stránok ste boli informovaní a súhlasíte s inštaláciou a použitím cookies. Viac informácíí, nájdete v naších pravidlách pre cookies. Pravidlách pre cookies. Potvrdiť

Dvojstĺpcový zakladací žeriav s jednoduchou hĺbkou: kombinovaný cyklus

Kombinovaný cyklus predpokladá, že zakladací žeriav umiestni pri jednej operácii paletu na jej miesto a tiež že vyberie inú paletu, ktorú prenesie do prednej zóny skladu.