Mecalux vyvinul softvér vhodný pre každý sklad – Mecalux Easy®

25 nov 2009

Mecalux uvádza na trh svoju poslednú novinku, Mecalux Easy®. Ide o nový softvér na riadenie skladov, ktorý je možné veľmi jednoducho použiť v každom type prostredia. Uvedenie výrobku Mecalux Easy® prebehne súčasne v 16 krajinách, kde má skupina Grupo Mecalux priame obchodné zastúpenie. Mecalux sa svojím novým produktom zameriava na firmy akéhokoľvek rozsahu a z akejkoľvek oblasti pôsobenia. Tento softvér je vhodný do každej firmy: niektorý z jeho stupňov by iste našiel uplatnenie ako v malých firmách s bežnými skladmi, tak aj pri veľkých letiskových logistických kontrolách. Najjednoduchšie stupne, ktoré taktiež umožňujú vysoký výkon, je možné zaviesť už v priebehu dvoch týždňov.

Mecalux Easy má 6 rôznych stupňov: prvý a druhý zodpovedá bežným skladom, tretí základnému automatickému skladu a od štvrtého stupňa je už potrebná podrobnejšia špecifikácia, vyšší stupeň automatizácie a analýzy špeciálnych požiadaviek firmy. Mecalux vyvíja už vyše 150 aplikácií a jeho cieľom je, aby sa tento softvér vďaka svojej jednoduchej inštalácii stal štandardom v sektore. Okrem toho ponúka všetkým firmám, ktoré produkt získajú, nepretržitý technický servis 24 hodín denne. Hlavnými výhodami výrobku Mecalux Easy® je: zvýšenie výkonnosti skladu, zlepšenie evidencie on-line a zníženie času potrebného na vedenie správy zásob.

Uľahčí život v sklade
Mecalux Easy®, výsledok výskumu a dlhých skúseností v riadení skladov, „uľahčí život každého skladu“. Vďaka použitiu štandardných systémov je kompatibilný s akýmkoľvek systémom, ktorý môžu firmy používať. Mecalux Easy® bol kompletne vytvorený, rozvinutý a patentovaný Mecaluxom. Umožňuje znížiť náklady na logistiku, čo sa týka priestoru, času, produktivity, fyzických a ľudských zdrojov a strát, a zároveň prináša celkovú kontrolu skladu a dovoľuje veľkú flexibilitu pri zlepšovaní kvality zákazníckeho servisu.

Zákaznícky servis 24x 7: Mecalux ponúka k dispozícii zákaznícky servis a telefonickú podporu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, aby vybavil žiadosti a otázky, konzultácie či poruchy, a zaistil tak maximálnu výkonnosť inštalácie každého zákazníka.

Mecalux Easy® je systém, ktorý otvára veľké možnosti, keďže dovoľuje ďalej rozširovať komplexnosť a stupeň automatizácie skladu. Prvý stupeň ponúka logistické riešenia, ktoré je možné jednoducho a rýchlo nainštalovať, 2. stupeň je ideálny pre ručné sklady stredného typu so štandardnými potrebami. Riadenie oboch týchto stupňov nie je určené výhradne pre automatické inštalácie, ale je možné ich uplatniť aj v bežných skladovacích strediskách. Od 3. stupňa ide o inštalácie pre automatické sklady, od 4. stupňa sa inštalácia vykonáva na základe špeciálnych vlastností na mieru každého zákazníka, ktoré si pred inštaláciou a spustením vyžadujú predchádzajúcu štúdiu. 5. stupeň slúži pre komplexné systémy, je rozšírením 4. stupňa s pridaním ďalších funkcií, ideálny pre sklady s väčším stupňom automatizácie. Posledný, 6. stupeň je určený pre špeciálne či exkluzívne systémy. V týchto prípadoch, samozrejme, Mecalux robí kompletnú štúdiu zvláštnych požiadaviek. Z rôznych možností využitia je potrebné zdôrazniť riadenie letísk alebo skladovacích stredísk s vysokou výkonnosťou a veľkým tokom tovaru.

Technologické stredisko v Gijone
Okrem oddelenia automatizácie, ktoré sa nachádza v Barcelone, je Mecalux Easy® podporovaný predovšetkým z nového Technologického strediska v Gijone. Zo strany Mecaluxu ide o odozvu na požiadavky firiem, ktoré potrebujú zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a účinnosť s čo najmenšími nákladmi. Mecalux Easy® prináša jasné zlepšenie do výrobných procesov, distribúcie a kontroly skladových zásob a dovoľuje firmám upraviť svoju výrobu. Mecalux vyvíja investičný plán pre závod v Gijone vo výške cca 23 miliónov eur, čo z neho robí jedno z hlavných stredísk pre rast a technologický vývoj pre celú spoločnosť.